Varan har lagts till i varukorgen

Renoveringsfokus i Almedalen

Renoveringar 2 jul 2015
Talarna på Svensk Byggtjänsts seminarium i Almedalen levererade tänkvärt och initierat i både debattform och föredrag. Foto: Bildmontage Svensk Byggtjänst
Börja i tid, för en dialog med hyresgäster och tänk efter redan från början när det gäller anpassning och teknisk installation. Det var några av budskapen på Svensk Byggtjänsts välbesökta seminarium i Almedalen på temat renovering.

Det var ett stort intresse för Svensk Byggtjänsts evenemang i Almedalen "Renovering och uppdatering av befintlig bebyggelse". Seminariet innehöll förutom en presentation av nya webbtjänsten Renoveringsinfo.se, även en debatt och tre föredrag med olika aspekter på renovering.

Initierad debatt

Temat för debatten var ”Är det privata aktörer eller politik och offentlig sektor som ska få fart på renoveringarna i miljonprogrammet?” och i panelen fanns Mariette Hilmersson, VD för Göteborgs kommunala fastighetskoncern Framtiden, Peter Strand, VD på fastighetsbolaget Victoria Park, Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen och Emma Hult, riksdagsledamot och miljöpartiets bostadspolitiska talesperson.

Mariette Hilmersson berättade att allmännyttan i Göteborg redan klarat av drygt hälften av renoveringarna på ett snabbt och bra sätt. Detta tack vare en tät dialog med de boende och en satsning på beställarkompetens. Peter Strand menade att de lyckas renovera både bra och med vinst genom boendesamverkan och att renovera lägenheter en och en, då behov uppstår eller vid utflyttningar.

Renovera "mindre"

Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, slog fast att en lyckad renovering är en ”mindre” renovering. Genom att spara fullt fungerande inredning och byggmaterial håller man nere onödiga hyreshöjningar.

Emma Hult menade att subventionerade lån för hållbar renovering enligt tysk modell kan vara av intresse också för Sverige.

– Det är fastighetsägarnas ansvar, både privata och kommunala, att få fart på nödvändiga renoveringsprojekt. Det behövs en dialog mellan politik och bransch för att skapa en gemensam handlingsplan för renovering. Detta är en viktig samhällsfråga, sa Emma Hult.

Tre föredrag med tänkvärda tips

Rotpartners VD Fredrik Olsson talade om att renovering ofta ses som ett tekniskt projekt men att det gäller att göra brukare av både bostäder och lokaler delaktiga tidigt i planerna för renovering.

Per Ernedal, VD för Ecoguard och representant för Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering, LIMD, berättade om digital uppdatering av fastigheter i samband med renovering. Han menade att individuell mätning av bland annat värme och varmvatten bidrar till lönsamma, rättvisa och hållbara lösningar.

Eva Eriksson, affärsenhetsansvarig för Forsen Care, lyfte fram möjligheterna att tillgänglighetsanpassa bostäder för äldre vid renovering – något som tenderar att komma in för sent i processen eller allt för ofta inte alls.

Renoveringsinfo.se samlar kunskap

Att renovera är ett riktigt bra tillfälle att tänka till och göra något mer av de värden som redan finns i den befintliga bebyggelsen. I vår tid då vikten av återbruk och återvinning måste ses i ett globalt perspektiv är renovering en betydelsefull åtgärd i riktning mot ett hållbart samhälle.

För att göra processen effektiv behövs kunskap och en samlad mötesplats för kunskap, forskning och information. Svensk Byggtjänsts och Nationellt Renoveringscentrums nya gemensamma webbtjänst Renoveringsinfo.se som presenterades på seminariet, är därför en satsning som ligger rätt i tiden.

Dags att sätta fart

– Det behövs ett kunskapslyft inom renovering. Jag tror att denna nya tjänst kan spela en viktig roll för en mer framgångsrik renovering, sa Andres Muld, styrelseordförande i Nationellt Renoveringscentrum och tidigare generaldirektör på Energimyndigheten, som har stora förväntningar på Renoveringsinfo.se.

Erik Hellqvist, VD på Svensk Byggtjänst, sammanfattade seminariet:

– Det finns många nya och bra lösningar för att få fart på renoveringsarbetet. Nu är det dags att börja använda dem i större skala och i samverkan.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Hållbarhet Energi Tillgänglighet Forskning
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial