Varan har lagts till i varukorgen
Regeringens remiss om nära noll
Energi 2 jul 2015
När Sverige ska leva upp till EUs krav på nära-nollenergibyggnader kommer energikraven att skärpas. Foto: Svensk Byggtjänst
Boverket har överlämnat ett förslag till Miljö- och energidepartementet på vad EUs krav på nära-nollenergibyggnader ska innebära i Sverige. Nu har departementet i sin tur skickat ut förslaget på remiss.

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader. I januari förra året fick Boverket i uppdrag att föreslå vad nära-noll ska innebära i Sverige i form av krav på byggnaders energiprestanda. Nu har Boverket redovisat sitt förslag som omfattar:

  • hur kraven ska ställas, det vill säga vilken energimängd som ska räknas in i byggnadens energiprestanda
  • vilka nivåer på energiprestandan som ska gälla.

Boverket har redovisat sina förslag i rapport 2015:16, Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader, som lämnats som underlag till Miljö- och energidepartementet.

Svara senast 31 augusti

Nu har Miljö- och energidepartementet lämnat ut rapporten på remiss. Departementet önskar svar på remissen senast 31 augusti.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Renoveringar Bostäder Lokaler
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial