Varan har lagts till i varukorgen
Välj rätt tätskikt av folie för våtutrymme
Teknik 29 jan 2015
Som beställare vill man att tätskiktet i våtutrymmet ska hålla tätt. Foto: Harald Holm
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har på uppdrag av Länsförsäkringar testat de 20 vanligaste tätskikten av folietyp för våtrum. Resultatet bedöms av forskarna som nedslående.

I den revidering av Byggkeramikrådets branschregler för våtrum som gjordes år 2010 infördes krav på att tätskiktsystem av folietyp alltid skulle användas vid konstruktioner bestående av skivmaterial i våtzon 1. Det har medfört att den typen av tätskikt snabbt blivit vanlig på marknaden och används i en stor del av de våtrum som produceras i dag.

Nedslående resultat

Med stöd av Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond har nu SP testat 20 olika tätskiktssystem av folietyp. Det var bara tre av de tjugo undersöka tätskiktssystemen som klarade funktionsprovningen utan läckage. För sex system vara läckagen så omfattande att forskarna klassar det som en totalskada, det vill säga, det fanns läckage på nästan alla kontrollpunkter.

Flera av de provade systemen visar sig ha små eller inga säkerhetsmarginaler. En så kallad DSC-analys, vilket innebär bestämning av smältpunkten hos ett material samt oxidationstemperatur, indikerade dessutom att långtidsegenskaperna kunde vara dåliga hos flera av folierna.

De tre tätskiktssystem som klarade testet

I SPs rapport redovisas alla resultat anonymt, utan att varumärken eller produktnamn används. Det har gjorts så i samråd med Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. Länsförsäkringsbolagen har dock på sin webbplats redovisat vilka tre system som klarade testet och som inte hade några fuktskador eller läckage efter SPs provning. De tre systemen är:

  • Kerakoll Kerablock TEX750 från Kerakoll Sverige AB.
  • Kiilto KeraSafe Folie System från KeraSafe Våtrumsfolie.
  • Sopro AEB 640 Tätskiktsystem från Kakelspecialisten AB.

Modifierad testmetod

Testet har utförts genom en funktionsprovning som innebär att vattentätheten hos tätskiktsfolien, inklusive genomföringar och skarvningar, undersöks i en golvkonstruktion. Funktionsprovningen har utförts enligt en till svenska förhållanden anpassad version av ETAG 022 Annex A, numera benämnd SP-metod 5111. Det som skiljer är i första hand att SP demonterade tätskikten efter provtidens slut. Då fann man många små läckage som på längre sikt riskerar att utvecklas till rejäla skador.

Lärdomar

Länsförsäkringar planerar att låta genomföra samma test igen nästa år, med förhoppningsvis bättre resultat. För att uppnå det vill Länsförsäkringar att:

  • metoden som SP nu använt ska bli den metod som Byggkeramikrådet använder för branschgodkännande
  • monteringsanvisningarna ska vara begripliga för både konsumenter och proffshantverkare
  • produkter från olika system inte ska blandas även om de enskilda delarna i sig är godkända.

Provade tätskikt

Företag

Tätskiktsystem

Akzo Nobel Bygglim AB 

SchönoxFolie 1

Alfix A/S

Alfix foliesystem

Ardex-Arki AB

ArdexTricomsystem med Ardex7+8

BASF (PCI)

BASF-PCI VG 2007

Bauhaus & Co KB

ProbauFoliesystem

Biltema

Biltema Foliesystem

Bostik AB  

BostikTätskiktssystemVTvF & VTgF

Bostik AB 

Bostik Tätskiktssystem VTgF Härdande

CC-Höganäs AB

Höganäs V12-3 G12-3

CC-Höganäs AB

Höganäs V12-3 G12-3 Härdande

Kakelspecialisten AB 

Sopro AEB 640 

Kerakoll Sverige AB 

Kerablock TEX750 

Kiilto AB

KeraSafeFoliesystem

Knauf Expert

KnaufVåtrumssystem Folie

Kullafärg AB 

FME F-System

LIP Sverige AB 

LIP Folie 25

Mapei AB

Mapei VR Duk-System B

Mira Byggeprodukter A/S

Mira Tätskiktssystem SE1

Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB

Tec Foliesystem

Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB

Tec Foliesystem Härdande 

Tätskikten monterades i en provlåda enligt leverantörens anvisningar. Illustration: SP
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Tätskikten monterades i en provlåda enligt leverantörens anvisningar. Illustration: SP
Fördjupningsmaterial