Varan har lagts till i varukorgen
Större kylanläggningar måste ses över
Kyla 9 jan 2015
Matbutiker, restauranger och skolor är några exempel på verksamheter som ofta har större kylanläggningar och som omfattas av den nya F-gasförordningen. Foto: Anders Wester
Från den första januari i år ska en ny F-gasförordning börja tillämpas. Med hjälp av två nya skrifter och en ny webbplats kan fastighetsägare och entreprenörer få viktig information om förändringen.

Alla som har större kylanläggningar kommer att påverkas av den nya förordningen om fluorerade växthusgaser, F-gaser, som började tillämpas vid årsskiftet. Därför är det nu viktigt att fastighetsägarna så snart som möjligt ser över sina anläggningar och att entreprenörerna sätter sig in i de nya kraven.

– Som en hjälp har vi tagit fram två nya informationsskrifter med viktig information om den nya förordningen och dess konsekvenser. En som riktar sig till ägare och brukare, och en till entreprenörer, berättar Per Jonasson, vd på Svenska Kyl och Värmepumpföreningen.

Förhoppningen är att skrifterna ska kunna svara på de mest akuta frågorna om förordningen. För den som vill ha en djupare information kan även en engelsk guide från AREA, den europiska kyl- och värmepumpföreningen för entreprenörer, studeras.

Ny webbplats blir neutral informationskanal

Svenska Kyl och Värmepumpföreningen har även skapat en neutral informationskanal för den nya F-gasförordningen i form av hemsidan www.alltomfgas.se. Informationen ska samordnas med både myndigheter och organisationer och tanken är att den ska kunna användas av både tillverkare, installatörer, brukare och myndigheter. På hemsidan kommer bland annat följande att tas upp:

  • myndighetsinformation
  • praktisk tolkning
  • bedömningsmall för befintliga anläggningar
  • riktlinjer för framtagna lösningar
  • information om utbildning
  • frågor och svar.

Hemsidan kommer att driftsättas under första kvartalet 2015.

Flera förändringar redan vid årsskiftet

Förändringarna i den nya förordningen kommer att ske successivt men redan vid årsskiftet trädde en del viktiga förändringar i kraft. Den svenska förordningen om F-gaser, SFS 2007/846, kommer att fortsätta gälla efter årsskiftet då det ännu inte finns någon ny framtagen. Det är dock viktigt att observera att den inte gäller där den strider mot den nya europeiska förordningen, EG 2014:517.

– Intervallen för läcksökning förändrades redan vid årsskiftet för vissa anläggningar som har köldmedium med hög växthuspåverkan (GWP-faktor), berättar Per Jonasson.

Bakgrunden till detta är att köldmediet enligt den nya förordningen ska räknas i koldioxid-ekvivalenter, CO2(e), istället för kilogram. Övergången gör att kontrollintervallen ändras och många system som tidigare inte har omfattats av kraven på läcksökning nu gör det.

– På vår webbplats kan man enkelt bestämma anläggningens CO2(e) och få reda på vilket intervall läckagekontrollen ska ske med. Det enda du behöver göra är att fylla i namnet på köldmediet, mängden, om du har gaslarm och när senaste kontrollen var.

Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter