Varan har lagts till i varukorgen

Standard för dimensionering av fiberbetong

Konstruktion 20 jan 2015
Fiberbetong har använts vid byggandet av Mall of Scandinavia i Solna. Foto: Wingårdhs Arkitektkontor
Nu finns en svensk standard, på engelska, för dimensionering av fiberbetongkonstruktioner. Den nya standarden SS 812310:2014 är skriven som ett komplement till Eurokod 2, om betongkonstruktioner.

Fiberbetong har använts sedan 1950-talet, vanligtvis till industrigolv och bergförstärkning med sprutbetong. För dessa tillämpningar har det funnits stöd i handböcker. För balkar, väggar och fribärande plattor har det dock inte funnits något svenskt regelverk.

Fiberbetongens fördelar

Det finns flera skäl till att använda fiberbetong. Bland annat ger fibrerna mindre sprickor genom sprickfördelning, de bidrar till tvärkraftskapaciteten och förbättrar armeringens förankring. Arbetet med konventionell armering tillhör de tyngsta momenten på en byggarbetsplats, så slipper man det innebär det stora arbetsmiljövinster.

Armering med fiber kan inte alltid ersätta traditionell armering men många gånger kan det vara en bra lösning att kombinera båda.

Komplettering till EK2

Den nya standarden för fiberbetong har tagits fram av en kommitté inom SIS på initiativ av fibertillverkarna. Standarden är skriven som ett tillägg till Eurokod 2, Dimensionering av betongkonstruktioner, vilket bland annat innebär att avsnittsindelning och numrering är densamma. Tanken är att standarden och Eurokod 2 ska läsas parallellt. Till skillnad mot Eurokod 2 är standaren inte bindande.

Kommittén har valt att använda termen fiberbetong i stället för fiberarmerad betong, eftersom fibrerna påverkar betongen på ett annorlunda sätt än konventionell armering.

Stål- och plastfibrer

Det finns många olika typer av fibrer som kan användas vid tillverkning av fiberbetong. I standarden har man riktat in sig på stålfibrer, men man tar även upp regler för plastfibrer. Övriga fibrer har inte tagits med eftersom forskningsresultaten från betong med andra typer av fibrer är för osäkra.

Dimensionering

Dimensionering av fiberbetong bygger på provning av fiberbetongbalkar i böjning. Vid dimensioneringen utgår man i de flesta fall inte från fiberbetongens böjdraghållfasthet utan från dess draghållfasthet. I standarden räknar man först om den karakteristiska böjdraghållfastheten till karakteristisk draghållfasthet innan man räknar ut ett dimensioneringsvärde

För beräkning av sprickbredder och deformationer finns ett antal ekvationer i standarden som bygger på motsvarande ekvationer i Eurokod 2.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Projektering Teknik
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial