Varan har lagts till i varukorgen

Säker Vatten nu även för konsulter

Säker Vattens nya utbildning riktar sig till alla VVS-konsulter, både projektörer, kalkylatorer och besiktningsmän kan ha nytta av den. Foto: Svartpunkt AB, Magnus Glans
Snart kan konsulter certifiera sig enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation. I vår startar Säker Vatten en utbildning som ska öka konsulternas kännedom om branschreglerna.

Sedan flera år tillbaka ställer försäkringsbolag och beställare krav på att rörinstallationer ska ske enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Bland VVS-entreprenörerna är branschreglerna välkända och det finns idag drygt 22 000 utbildade montörer och arbetsledare.

Men för att en entreprenör verkligen ska kunna utföra en säker vatteninstallation måste konsulternas handlingar också vara anpassade mot branschreglerna. Säker Vatten har därför tagit fram en utbildning som ska förbättra konsulternas kunskaper om branschreglerna.

– I utbildningen får konsulterna framförallt lära sig hur man ska projektera enligt branschreglerna men de får även lära sig hur en säker vatteninstallation ska utföras, säger Hampus Asp på Säker Vatten.

Certifierade konsulter och auktoriserat konsultföretag

Efter utbildningen, som är på en halvdag, ska konsulternas kunskap testas för att de ska få kalla sig certifierade VVS-konsulter. Inom två veckor ska de göra ett webbaserat prov och få ett godkänt resultat.

Branschreglerna ställer även krav på att konsultföretaget ska auktoriseras. Företaget måste då skriva på en avsiktsförklaring där de bland annat går i god att de:

  • har en konsultförsäkring
  • avser att utbilda alla sina vs-projektörer i branschreglerna inom sex månader
  • projekterar efter branschreglerna.

Utbildningen har fått positiv kritik

I mitten av oktober genomförde Säker Vatten en kurs för ett tjugotal konsulter där man testade utbildningsmaterialet och lärarna.

– Efter kursen fick vi positiv kritik. Konsulterna vill gärna kunna luta sig mot något eftersom byggreglerna idag bara innehåller funktionskrav, säger Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten.

Under våren kommer Säker Vatten att starta utbildningarna på allvar och de första företagen kommer då att auktoriseras.

Uppdaterad projekteringsvägledning

Sedan några år tillbaka har Säker Vatten en projekteringsvägledning som ska hjälpa konsulter att projektera efter branschreglerna.

– Nu har vi uppdaterat vägledningen mot AMA och strukturerat om den så att den är lättare att följa, berättar Hampus Asp.

Den nya projekteringsvägledningen har varit klar sedan oktober men Säker Vatten har ännu inte offentliggjort den.

– Troligtvis kommer vi att publicera den inom kort på Säker Vattens webbplats, avslutar Hampus Asp.

FAKTA Kort om branschreglerna

Branschreglerna "Säker Vatteninstallation" togs fram hösten 2005 och är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning, som orsakas av bristfälliga vatteninstallationer. Branschreglerna ägs och förvaltas av Säker Vatten.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om branschreglerna

Branschreglerna "Säker Vatteninstallation" togs fram hösten 2005 och är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning, som orsakas av bristfälliga vatteninstallationer. Branschreglerna ägs och förvaltas av Säker Vatten.

Fördjupningsmaterial