Varan har lagts till i varukorgen
Reviderat kompendium om teknisk isolering
Ventilation 28 jan 2015
Kompendiet "Teknisk isolering" kan användas av alla som vill veta mera om teknisk isolering. Foto: Anneli Kouthoofd
Hur och varför monteras isolering? I ett omarbetat kompendium beskrivs den tekniska isoleringens olika funktioner på ett kortfattat och pedagogiskt sätt.

Isoleringsfirmornas Förening, IF, har i dagarna uppdaterat sitt kompendium om teknisk isolering. Kompendiet är främst avsett som utbildningsmaterial för lärlingsutbildningen till isoleringsmontör men kan även läsas av andra.

– Det har kanske inte hänt några större förändringar i isolerbranschen vad avser teknik och montage sedan den senaste upplagan men däremot en hel del i byggregler och annat som styr isoleringsföretagens arbete, berättar Anneli Kouthoofd på Isoleringsfirmornas Förening.

Den viktigaste uppdateringen i kompendiet handlar dock om att funktionen lyfts fram.

– Vi vill att våra montörer ska vara duktiga både på hur man monterar och varför man använder teknisk isolering. Vi har därför förbättrat informationen om funktionen hos teknisk isolering och om energieffektivisering, säger Anneli Kouthoofd.

Nya kapitel om industri- och ljudisolering

Det nya kompendiet är helt omarbetat mot föregående utgåva från 2003. Mycket material från den utgåvan finns med, men det är till stora delar omskrivet och bildmaterialet är till största delen utbytt.

Kompendiet innehåller två nya kortfattade kapitel som handlar om industriisolering och ljudisolering.

Inga förändringar av krav på fria mått

Under revideringsarbetet pågick diskussioner om att förändra "kraven" på de fria måtten för isolering, på grund av att moderna energikrav ställer högre krav på välisolerade installationer. Men några sådana förändringar har inte genomförts.

– Att förändra måtten i en lärobok får väl också anses som verkningslöst så länge standarden på området SS 910310 Luftbehandlingsinstallationer - Mått på utrymme för ventilationskanaler och tabellen/figuren PN/1 i AMA VVS & Kyl 12 som avser monteringsmått för isolerad rörledning, inte är förändrade, säger Dan Öhman, VVS-informatör på Svensk Byggtjänst.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Värme Energi Arkitektur Styr och övervakning Teknik Projektering
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial