Varan har lagts till i varukorgen
Nya standarder för hissar
Teknik 27 jan 2015
Både de gamla och de nya hisstandarderna är harmoniserade mot hissdirektiv 95-16EC Lifts. De gäller parallellt under en övergångsperiod, säger projektledaren Lena Fagervall. Foto: SIS
Några frågor till Lena Fagervall, projektledare på SIS, som arbetat med att ta fram de två nya standarderna för hissar.

Det har tidigare funnits två separata hisstandarder som nu ersatts av två nya med en annan uppdelning. Hur ser den nya uppdelningen ut?

– Inom hisstandardiseringen finns sedan den 15 september 2014 två nya säkerhetsstandarder, SS-EN 81-20:2014 och SS-EN 81-50:2014. Den förra utgåvan av standarderna, SS-EN 81-1+A3: 2010 och SS-EN 81-2+A3: 2010, är uppdelade på elektriska hissar samt hydrauliska hissar. 

– I de senaste standarderna har man i stället valt att inte skilja på vilket sätt hissen drivs, utan i stället dela upp det i två delar där den ena delen beskriver säkerhetskraven och den andra innehåller information om konstruktion och provning med mera.

Gäller de nya standarderna parallellt under en övergångsperiod eller är de gamla upphävda?

– SS-EN 81-1+A3:2010 och SS-EN 81-2+A3:2010 och de nya EN 81-20:2014 och EN 81-50:2014 kommer att gälla parallellt under 36 månader. Det blir fram till den 31 augusti 2017, då SS-EN 81-1 och SS-EN 81-2 kommer att dras in.

Kommer de båda nya standarderna att översättas till svenska, om inte varför?

– Det är den tekniska kommittén för hissar och rulltrappor inom SIS som tar beslut om vilka standarder som bör översättas till svenska. Beslut är taget för att översätta EN 81-20 i första hand, eftersom den kommer att användas av flest personer. EN 81-20 kommer att översättas under 2015 och EN 81-50 kommer översättas när EN 81-20 är klar.

Vad tror du att våra kunder behöver veta om de nya standarderna?

– Det är stora förändringar vad gäller säkerhetskrav men det är även stora förändringar i standardstrukturen så det är svårt att jämföra skillnader mellan utgåvorna.

– För att enklare jämföra utgåvorna kan den tekniska rapporten SIS-CEN/TR 81-12 (Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Grunder och uttolkningar - Del 12: Användning av EN 81-20 och EN 81-50 på specifika marknader) vara till god hjälp. I rapporten finns en tabell med korsreferenser mellan de förra utgåvorna och de nya utgåvorna.

Till sist, varför är det så svårt att hitta information om de nya hisstandardarna?

– De som deltar i den tekniska kommittén för hissar inom SIS är väl uppdaterade på vad som händer inom området. De tekniska kommittéerna har i många fall begränsade resurser både vad gäller tid och finansiering, så det finns inte resurser för att aktivt informera om de standarder som tas fram.

Den som vill veta mer kan kontakta SIS projektledare Lena Fagervall.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter