Varan har lagts till i varukorgen
Nya lagar som påverkar samhällsbyggnad
Energi 22 jan 2015
Under år 2014 beslutade riksdagen om ett antal nya lagar samt lagändringar, intressanta för samhällsbyggnadssektorn, som trädde i kraft den första respektive den andra januari i år. Foto: Ulf Söderlund
Vid årsskiftet 2014/15 trädde flera nya och ändrade lagar och förordningar i kraft som påverkar samhällsbyggnadssektorn.
I Statsrådsberedningens rapport ”Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2014/2015” hittar man flera ändringar som är speciellt intressanta för samhällsbyggnadssektorn. Samtliga ändringar som redovisas nedan trädde i kraft den 1 januari 2015, förutom ändringarna i Miljöbalken och plan- och bygglagen om buller. De ändringarna trädde i kraft den 2 januari i år.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Tillgänglighet Miljö Arbetsmiljö Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter