Varan har lagts till i varukorgen

Ny utgåva av Radonboken

Energi 22 jan 2015
Den nyutkomna ”Radonboken. Befintliga byggnader” beskriver hur man väljer rätt åtgärder för att sänka radonhalten i olika typer av byggnader.

Radon utgör den största strålrisken i Sverige. Källorna till radonet kan vara marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet.

Radonboken. Befintliga byggnader är en komplett bok om åtgärder mot radon. I boken beskrivs hela kedjan av arbeten från radonmätning och riskanalys till drift och underhållsinstruktioner av den färdiga anläggningen. Tyngdpunkten i boken ligger på hur man väljer lämplig åtgärd i det enskilda fallet och hur denna åtgärd ska utföras för att ge bästa resultat. Åtgärderna kan utföras i nästan vilken byggnad som helst, inte bara i bostadshus.

Boken vänder sig till den som yrkesmässigt arbetar med radonfrågor men även till husägare som själva vill arbeta med åtgärder för att sänka radonhalten. Den används också som kurslitteratur.

Radonboken. Befintliga byggnader är en omarbetning och uppdatering av ”Radonboken. Åtgärder i befintliga byggnader”, som gavs ut 2007 av Formas (före detta Byggforskningsrådet, BFR).

Den nyutkomna boken ”Radon. Befintliga byggnader” ger råd om åtgärder mot radon. Grafisk formgivning: Beate Pytz
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Den nyutkomna boken ”Radon. Befintliga byggnader” ger råd om åtgärder mot radon. Grafisk formgivning: Beate Pytz
Fördjupningsmaterial