Varan har lagts till i varukorgen
Miljöhandbok ska underlätta vid renovering
Energi 16 jan 2015
– Det krävs systematiska arbetssätt om vi ska nå klimatmålen, menar Tove Malmqvist, docent på KTH, som arbetar med att ta fram en processmetodik för renovering. Foto: Mattias Elander Forsgren
Miljöarbetet kommer i kläm vid renoveringar. På KTH arbetar Tove Malmqvist och hennes kollegor för att hitta en processmetodik som går att tillämpa i alla renoveringsprojekt. Tanken är att det ska bli en handbok.

Att renovera är en möjlighet. Ofta går man in och gör större förändringar som påverkar husets prestanda, även miljömässigt. Det är därför viktigt att den möjligheten utnyttjas på ett bra sätt. Men i praktiken finns idag ingen samlad kunskap om eller riktlinjer för hur det ska gå till.

En metodik för alla

Tove Malmqvist, docent vid avdelningen för Miljöstrategisk analys på KTH, arbetar sedan 2013 med att ta fram en processmetodik för miljöstyrning vid byggnadsrenovering. En studie som är tänkt att underlätta för samtliga aktörer i Sverige att hantera och integrera miljöfrågor på ett bra sätt i renoveringar.

– Vi såg att det fanns ett intresse och ett behov från både branschens och samhällets sida. Vi står inför omfattande renoveringar av ett stort bostadsbestånd med eftersatt underhåll i Sverige. Om vi ska nå de långtgående energieffektiviseringarna som miljömålen kräver, måste vi ta fram en strategi och gemensamma plattformar. Då krävs mer systematiska arbetssätt och det är ett för stort arbete för enskilda fastighetsägare att dra igång.

Konkreta exempel från start till mål

Målet med studien är att leverera en handbok med konkreta exempel och steg-för-stegbeskrivningar, tips och förslag. Den ska vara lättillgänglig, tydlig och väl underbyggd. I den ska fastighetsägare kunna hämta hela processen eller enstaka moment och använda ändå från projektbeskrivning till färdigt resultat.

Allra helst hade Tove Malmqvist och hennes kollegor velat få till stånd en ”aktionsforskning”, det vill säga att få delta i ett pågående renoveringsarbete och kunna påverka, dokumentera och utvärdera tillvägagångssättet i verkligheten. Det har dock visats sig svårare än forskarna hoppats på.

Samverkan viktig

– Samverkan med samhällsaktörer är väldigt viktig, menar Tove Malmqvist. Men det är också alltid en stor utmaning när forskning ska kombineras med pågående processer i företagen.

Studien är finansierad av statliga Forskningsrådet Formas och beräknas vara klar i början av 2016.

FAKTA Vad är miljöstyrning?

Miljöstyrning är en systematisk hantering av miljöfrågor för att effektivisera miljöarbetet och styra mot successivt minskad miljöpåverkan. Förutom energifrågor, materialval och den fysiska miljön för renoveringen i ett bostadsområde, så omfattar begreppet även arbete mot högre kvalitet på inomhusmiljön.  Dialogen med boende om upplevelsen av miljön är därför lika viktig i sammanhanget som mätbara värden.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Miljö
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vad är miljöstyrning?

Miljöstyrning är en systematisk hantering av miljöfrågor för att effektivisera miljöarbetet och styra mot successivt minskad miljöpåverkan. Förutom energifrågor, materialval och den fysiska miljön för renoveringen i ett bostadsområde, så omfattar begreppet även arbete mot högre kvalitet på inomhusmiljön.  Dialogen med boende om upplevelsen av miljön är därför lika viktig i sammanhanget som mätbara värden.

Fördjupningsmaterial