Varan har lagts till i varukorgen

Lyckat försök med vertikal odling

Underhåll 26 jan 2015
Den vertikala trädgården i Helsingborg innehåller totalt 3 800 växter. Foto: Stig Emilsson
Under 2013 inledde Helsingborgs stad ett försök med en vertikal trädgård. Ett försök som visat goda resultat och som enligt deras landskapsarkitekt beror på flera faktorer.

Växtväggar, levande väggar, vertikala trädgårdar. Kärt barn har många namn. I Helsingborg har man valt att benämna väggar där växternas rotsystem växer på växtsubstrat i moduler för vertikala trädgårdar. I nuläget har man två vertikala trädgårdar i staden, en på Sundstorgets pumphus och en utanpå den offentliga toaletten på Konsul Olssons plats.

Väggen på pumphuset anlades i augusti 2013 och den på Konsul Olssons plats i september 2014.

– Resultatet har blivit över förväntan och vi är väldigt nöjda med båda väggarna, berättar Alfred Nerhagen, landskapsarkitekt och stadsbyggnadsförvaltningens projektledare för trädgårdarna.

Utvärderat alla växter

Den vertikala väggen på pumphuset är 32 kvadratmeter stor och monterad på husets böjda vägg. Väggen är klädd med 21 arter av vintergröna perenner och gräs. I höstas, ett år efter att växterna planterats, bestämde man sig för att utföra en utvärdering av växterna.

Utvärderingen visar att av 3 800 stycken planterade växter så har totalt åtta procent fått ersättas. De arter av växter som klarat sig bäst är bland annat Skuggröna "Pachysandra terminalis", Grenig Julros "Helleborus foetidus", och Vinterglöd " Bergenia cordifolia". De som inte klarat sig lika bra är gräsen Carex morrowii 'Ice dance' och Luzula sylvatica samt den rödbladiga revsugan "Ajuga reptans".

– Den rödbladiga revsugan drabbades av mjöldagg och de båda gräsen har haft svårt med vind och fått vissna blad, säger Alfred Nerhagen.

Vattnar växterna med dricksvatten

Förutom att göra rätt växtval är det också viktigt att välja rätt bevattningssystem. Systemet som Helsingborg stad har valt består av ett modulsystem av grå kassetter med förgjorda hål för växterna. Modulsystemet utnyttjar så kallad hydroponik, en vattenkultur där näringsämnen bärs av vattnet. En bevattningsslang matar varje rad av kassetter.

– Bevattningen av växterna görs med dricksvatten. För att vattnet som cirkulerat i anläggningen inte ska riskera att vända tillbaka ut i dricksvattensystemet är det viktigt att säkra systemet på något sätt. Helsingborgs stad har valt en lösning med en backventil och en bryttank.

Utför underhåll veckovis

Det som skiljer väggen på pumphuset jämfört med andra väggar är att man har fler skötseltillfällen per säsong än vad som är vanligt. Det vanliga är att man tittar till väggen cirka tre gånger per växtsäsong. I Helsingborg har man under växtsäsong utfört drift och underhåll av väggen en gång i veckan och vintertid en gång i månaden.

– För oss har det varit viktigt att växtväggen ska vara fin året om eftersom den är belägen på en offentlig plats och dessutom är i ögonhöjd. Men hade väggen suttit högre upp så hade toleransen för till exempel ogräs varit större och underhållsintervallet längre.

Men det finns planer på att se över antalet timmar i framtiden, berättar Alfred Nerhagen.

– Kontraktet som vi har nu innebär att vi fortsätter som nu ett tag till men sedan är vi nog beredda att titta på vilken nivå vi ska lägga underhållet på. Vi tycker inte att driften är jättedyr för det vi får men givetvis är det onödigt att lägga ner timmar på underhåll om det inte behövs.

FAKTA Om trädgården

Den vertikala trädgården på Sundstorgets pumphus i Helsingborg är en del av ett pilotprojekt i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, för att kunskapen om vertikala trädgårdar. Trädgården används i forskning i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, för att öka kunskapen om vertikala trädgårdar i Sverige.

  • Kostnad: 600 000 kr
  • Storlek: 32 kvm
  • Antal plantor: 3 800 st
  • Drift och tillsyn/år: 30 000 kr
  • Omplantering av växter/år: 7 500 kr
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Underhåll Utemiljö Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om trädgården

Den vertikala trädgården på Sundstorgets pumphus i Helsingborg är en del av ett pilotprojekt i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, för att kunskapen om vertikala trädgårdar. Trädgården används i forskning i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, för att öka kunskapen om vertikala trädgårdar i Sverige.

  • Kostnad: 600 000 kr
  • Storlek: 32 kvm
  • Antal plantor: 3 800 st
  • Drift och tillsyn/år: 30 000 kr
  • Omplantering av växter/år: 7 500 kr
Fördjupningsmaterial