Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Krav på avtalsvillkor i upphandlingslagar
Energi 30 jan 2015
Regeringen tillsatte i december en utredning med målet att ta fram lagstiftning som har till syfte att säkerställa att man följer arbetsrättsregler och villkor i svenska kollektivavtal i samband med utförandet av offentliga kontrakt.

Regeringen vill göra det möjligt att ställa krav på villkor enligt kollektivavtal i de upphandlingslagar som ska gälla från våren 2016. En utredning har tillsatts med uppdrag att analysera hur denna typ av krav uttryckligen kan föras in i regelverket.

Möjlighet att ställa krav på villkor enligt kollektivavtal

– Det är en viktig åtgärd för att säkra goda villkor på svensk arbetsmarknad och att garantera att skattemedel inte används till löne- och social dumpning, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de tre nya kommande upphandlingslagarna om offentlig upphandling, upphandling inom försörjningssektorerna och upphandling av koncessioner. Utredaren ska också analysera hur krav på att varor, tjänster och byggentreprenader ska produceras, tillhandahållas och utföras under förhållanden som uppfyller ILO:s kärnkonventioner kan föras in i nämnda tre upphandlingslagar. Syftet med detta är att det handlingsutrymme som 2014 års upphandlingsdirektiv ger i fråga om sådana krav ska utnyttjas för att därigenom stärka det sociala skyddet.

Byggnadsarbetareförbundet engagerade i frågan

Svenska Byggnadsarbetareförbundet är en av de organisationer som har varit engagerad i frågan att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Johan Lindholm, ordförande för Byggnadsarbetareförbundet, hoppas att utredningen levererar och ger ett ytterligare skärpt verktyg. Det betyder mycket inte bara för byggnads medlemmar utan för arbetsmarknaden i stort.

– Runt om på våra byggarbetsplatser idag har vi problem med långa underentreprenörsled. Ju längre ner man kommer i kedjan ju sämre är kunskapen om kollektivavtal. Detta får konsekvenser på arbetsmiljö, villkor och löner. Det betyder också att företagen inte kan konkurrera på lika villkor. Jag tror att den svenska arbetsmarknaden är i behov av detta. Utredningen är en riktigt bra del i detta säger Johan Lindholm.

Ekonomin berörs

– Det är en stor andel av ekonomin som berörs. De kontrakt som delas ut i samband med offentliga upphandlingar värderas upp emot 600 miljarder kronor. Jag är övertygad om att det finns ett väldigt starkt stöd bland medborgarna att skattepengar inte ska används till social dumpning, utan tvärtom bidra till att vi får ett mer hållbart samhälle och bättre villkor på arbetsmarknaden säger civilminister, Ardalan Shekarabi.

– Branschvisa satta svenska kollektivavtal är ett sätt att få till bättre villkor så att alla som arbetar här får arbeta under dem, avslutar Johan Lindholm.

Uppdragets genomförande och redovisning

Utredaren ska samråda med Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04) och Utstationeringskommittén (A 2012:03). Uppdraget som leds av professor Niklas Bruun ska redovisas senast den 1 september 2015.

FAKTA Om ILO

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, samt att värna om fackliga fri- och rättigheter.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Om ILO

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, samt att värna om fackliga fri- och rättigheter.