Varan har lagts till i varukorgen
Föreskrifter om arbete i slutna utrymmen upphävs
Bestämmelser 20 jan 2015
Flera föreskrifter som behandlar arbete i slutna utrymmen där det finns risk för brand, explosion, förgiftning eller kvävning har upphört att gälla. Detta då kraven numera finns i andra föreskrifter.
Sedan den första januari i år har följande tre föreskrifter upphört att gälla: AFS 1984:15 Avloppsanläggningar, AFS 1993:3 Allmänna råd om Arbete i slutet utrymme och AFS 1985:10 Manhål på vissa behållare.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.
Gäller endast dig som inte tidigare varit betalande prenumerant på Byggkoll. 

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Arbetsmiljö Produktion
Fackområden

Anläggning Husbyggnad VVS
Fler nyheter