Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Föreskrifter om arbete i slutna utrymmen upphävs
Bestämmelser 20 jan 2015
Flera föreskrifter som behandlar arbete i slutna utrymmen där det finns risk för brand, explosion, förgiftning eller kvävning har upphört att gälla. Detta då kraven numera finns i andra föreskrifter.
Sedan den första januari i år har följande tre föreskrifter upphört att gälla: AFS 1984:15 Avloppsanläggningar, AFS 1993:3 Allmänna råd om Arbete i slutet utrymme och AFS 1985:10 Manhål på vissa behållare.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Om författningarna

Författningarna AFS 1984:15 avloppsanläggningar, AFS 1993:3 Allmänna råd om Arbete i slutet utrymme och AFS 1985:10 Manhål har upphävts. Det som de upphävda författningarna behandlar täcks in av nedanstående föreskrifter

 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • arbetsplatsens utformning
 • kemiska arbetsmiljörisker
 • mikrobiologiska arbetsmiljörisker
 • medicinska kontroller i arbetslivet
 • användning av personlig skyddsutrustning

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Arbetsmiljö Produktion
Fackområden

Anläggning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Om författningarna

Författningarna AFS 1984:15 avloppsanläggningar, AFS 1993:3 Allmänna råd om Arbete i slutet utrymme och AFS 1985:10 Manhål har upphävts. Det som de upphävda författningarna behandlar täcks in av nedanstående föreskrifter

 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • arbetsplatsens utformning
 • kemiska arbetsmiljörisker
 • mikrobiologiska arbetsmiljörisker
 • medicinska kontroller i arbetslivet
 • användning av personlig skyddsutrustning

 

Fördjupningsmaterial