Varan har lagts till i varukorgen

Föreskrifter om arbete i slutna utrymmen upphävs

Bestämmelser 20 jan 2015
Flera föreskrifter som behandlar arbete i slutna utrymmen där det finns risk för brand, explosion, förgiftning eller kvävning har upphört att gälla. Detta då kraven numera finns i andra föreskrifter.
Sedan den första januari i år har följande tre föreskrifter upphört att gälla: AFS 1984:15 Avloppsanläggningar, AFS 1993:3 Allmänna råd om Arbete i slutet utrymme och AFS 1985:10 Manhål på vissa behållare.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Arbetsmiljö Produktion
Fackområden

Anläggning Husbyggnad VVS
Fler nyheter