Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Effektivare luftfilter med jonisering
Energi 23 jan 2015
I en liten testrigg har provbitar av filtermaterial testats för att få fram ett bättre luftfilter. Foto: Lars Ekberg
Om man joniserar luften innan den går igenom luftfiltret i ett ventilationsaggregat kan man spara mycket elenergi. Det bekräftar nya fältförsök som just nu pågår i en kontorsfastighet.

Filtreringen av luften i ett ventilationsaggregat står för 15-20 procent av ventilationens elanvändning. Genom att jonisera luften samtidigt som ett enklare luftfilter med lägre tryckfall används kan avskiljningsgraden bibehållas eller till och med förbättras. Det visar projektet "Jonisering för effektivisering av grundfilter" som BELOK, Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, stödjer.

Metoden är intressant eftersom den enkelt skulle kunna minska ventilationssystemets elbehov med cirka tio procent och filterkostnaden med 30-40 procent.

Metoden har optimerats

Projektet startade år 2011 och omfattar många laboratorietester vid avdelningen för installationsteknik på Chalmers. Fältstudier har också genomförts. För drygt ett år sedan presenterades en rapport där resultatet av en långtidsmätning på sju månader redovisades.

– Långtidsmätningen visade att joniseringslösningen kan spara upp till 30 procent av filtrens andel av fläktarnas elanvändning. Men vår ambition är att lösningen ska halvera elanvändningen, säger Lars Ekberg, projektledare på CIT Energy Management AB.

Efter långtidsmätningen har den tekniska lösningen optimerats. Ett bättre fiberfiltermaterial med ett ännu lägre tryckfall som ger en minskad energianvändning har tagits fram. Parametrarna för jonisering (spänning, ström, fysisk topologi med mera) och fiberfiltret har också optimerats efter ingående studier och laboratorieförsök.

Slutrapport i juni

Nu provas de optimerade lösningarna i verkligheten i ett kontorshus som Akademiska Hus äger. Mätningarna påbörjades hösten 2014 och kommer att pågå i minst sex månader. I juni i år kommer en slutrapport av projektet att presenteras.

Hur långt är det till en färdig produkt?

– Inte lång tid. En av uppgifterna i projektet är att beskriva lösningen så att den går att projektera så vi kommer att presentera en projekteringsvägledning i slutrapporten, säger Lars Ekberg.

Hur mycket kostar en sådan här lösning?

– Jag kan inte säga det idag men det handlar inte om några höga kostnader. Det är ett billigare, enklare filter som används och joniseringsutrustningen är inte dyr. Det enda som behövs är en joniseringsenhet och jonemittrar, säger Lars Ekberg.

När man joniserar, lägger på en hög spänning på kolborstar, finns det en risk att det bildas ozon. I projektet har man därför undersökt detta noggrant. Testerna visar dock inte några tecken på att ozon bildas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Arkitektur Styr och övervakning Teknik Projektering
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial