Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Brandklasser för isolermaterial ifrågasätts
14 jan 2015
Fyra olika isoleringsmaterial provades i samband med ett brandseminarium i Finland. Foto: Paroc
Brandklassen för ett isoleringsmaterial återspeglar inte alltid isolermaterialets faktiska brandegenskaper. Det visar resultaten från ett storskaligt brandtest i Helsingfors.

Vid det seminarium om brandegenskaper hos isoleringsmaterial för fasader som Fire Safe Europe anordnade i Helsingfors i höstas gjordes en storskalig brandtest, en så kallad "Room Corner Test" (ISO 9705), i Finska statens forskningscentrals (VTT) utrymmen. Under testen exponeras fyra olika brandklassificerade isolermaterial för eld under 20 minuter:

  • PIR i Euroclass E
  • EPS i Euroclass E
  • PIR i Euroclass B-s1,d0
  • Stenull i Euroclass A1.

Filmer som visar de fyra olika provningarna finns att se på Youtube.

Motstånd i 50 sekunder

Fullskaletesten visade att aktuella europeiska teststandarder inte återspeglar isolermaterialens faktiska brandegenskaper i en verklig brandsituation. Ett material, PIR i Euroclass E, stod emot lågorna endast i cirka 50 sekunder. Provet visar att ett material som erhållit en viss brandklass (Euroclass) i det småskaliga testet SBI (EN13823) som i dag används för att klassificera byggmaterial inte uppfyller de kriterier som gäller för klassen när de testas i en storskalig test som Room Corner Test.

För närvarande saknas det en harmoniserad Europeisk teststandard för fasader.

Tidigare tester

Försäkringsbolaget if lät tidigare i år ett forskningsinstitut i Storbritannien göra ett storskaligt brandtest på sandwichpaneler isolerade med PIR respektive med stenull. Resultatet visade på stora skillnader när det gäller brandsäkerhet, trots att båda typerna av sandwichpaneler kan ha samma klassning i brandmotstånd. Framförallt blev brandspridning mycket större för PIR-paneler än vad som var förväntat. Brandprovningen finns redovisad i tidningen ”Risk consulting” nummer 1/2014.

Fler tveksamma

Redan år 2008 varnade Kristofer Svensson vid if skadeförsäkring för riskerna med isoleringsmaterial av plast i en rapport.

Även Brandskyddsföreningen pekar på riskerna med fasadisolering av plast och har på sin webbplats samlat en mängd fakta kring bränder och cellplast.

FAKTA Fire Safe Europe

Föreningen Fire Safe Europe har ursprungligen initierats och finansierats av företagen Knauf Insulation, Paroc and Rockwool International. Nu har fler företag anslutit sig som medlemmar.

PIR och EPS

PIR-isolering är en isolering av hårdskum. PIR står för polyisocyanurate och är egentligen en utveckling av polyuretan.

Expanderad styrencellplast, EPS, tillverkas genom att små kulor av plast expanderas med hjälp av vattenånga och bildar block med luftfyllda celler.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Fire Safe Europe

Föreningen Fire Safe Europe har ursprungligen initierats och finansierats av företagen Knauf Insulation, Paroc and Rockwool International. Nu har fler företag anslutit sig som medlemmar.

PIR och EPS

PIR-isolering är en isolering av hårdskum. PIR står för polyisocyanurate och är egentligen en utveckling av polyuretan.

Expanderad styrencellplast, EPS, tillverkas genom att små kulor av plast expanderas med hjälp av vattenånga och bildar block med luftfyllda celler.

Fördjupningsmaterial