Varan har lagts till i varukorgen
Barn vill vara med och utforma lekplatser
Arkitektur 22 jan 2015
Barn i åldern sex till elva år tycker att dagens lekplatser är för "färdiga" och inte tillräckligt utmanande, visar en ny studie från SLU. Foto: Michael Erhardsson
Hur väl anpassade är lekplatser efter barn och deras perspektiv och önskemål? I en ny studie från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har man jämfört barns och förvaltares perspektiv på lekplatsleken.

Resultaten från studien pekar mot att det är bra att låta barn delta i förvaltningen och utvecklingen av offentliga lekplatser och gärna på en konkret nivå, det vill säga ute på lekplatserna. Får inte barnen vara med och påverka finns det en risk att lekplatserna blir för detaljrikt gestaltade och för ”färdiga för barns skapande lek. 

Barn efterfrågar utmaningar

Barnen som tillfrågades i studien tyckte att många av lekplatserna i deras närmiljö inte var tillräckligt utmanande och beskrev följande tre aspekter av lekplatsleken som särskilt viktiga: fysiska utmaningar, påverkan och platsskapande. 

De vill utmana sig själva med att klättra till höga höjder eller röra sig snabbt, hitta eller skapa egna platser för exempelvis lugnare lekar och skapa och förändra miljön fysiskt. Det kan handla om att gräva djupa hål i sanden eller försöka bygga om lekredskapen.

Förståelse hos förvaltarna

Studien visar att de lokala förvaltarna till stor del förstod barnens önskemål om att använda lekplatserna för fysiska utmaningar och även för platsskapande. Dock uppfattades barnens vilja att påverka och förändra miljön inte som en del av leken av förvaltarna, utan mer som vandalisering. 

Utvecklingen går i motsatt riktning

I dag går utvecklingen ofta mot att lekplatser blir mer ”färdiga” och designade. Enligt studiens författare, landskapsarkitekten Märit Jansson, behöver lekplatserna i stället utvecklas så att barn tillåts vara aktiva i att skapa och utveckla sin miljö. "Barns delaktighet i utvecklingen av sina lokala lekmiljöer kan vara ett viktigt steg mot att skapa en mer barnvänlig byggd miljö", skriver hon i studien.

FAKTA Om studien

Märit Jansson, landskapsarkitekt på SLU, har i en studie tittat på vad barn tycker är viktigt vid utformning av lekplatser. Studien "Children´s perspectives on playground use as basis for children´s participation in local play space management" publicerades i tidskriften Local Environment: the international journal of justice and sustainability nr 2, 2015.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Projektering Utemiljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om studien

Märit Jansson, landskapsarkitekt på SLU, har i en studie tittat på vad barn tycker är viktigt vid utformning av lekplatser. Studien "Children´s perspectives on playground use as basis for children´s participation in local play space management" publicerades i tidskriften Local Environment: the international journal of justice and sustainability nr 2, 2015.

Fördjupningsmaterial