Varan har lagts till i varukorgen

Utmanande brobygge i samverkan

Konstruktion 10 feb 2015
Sundsvallsbron är inte det första brobygget för projektledaren Magnus Broström. Han har även varit med i bygget av Höga Kusten-bron och Öresundsbron. Foto Torbjörn Bergkvist
Som mest arbetade 400 personer från 20 länder med byggnationen av Sundsvallsbron. Enligt projektledaren Magnus Borgström har projektet bjudit på flera utmaningar.

Efter fyra års byggnation rullar äntligen trafiken på bron över Sundsvallsfjärden. Utformningen av bron avgjordes i en tävling hösten 1995 och totalt kom 48 förslag in. Vinnare blev den dansk-svenska KRAM-gruppen med arkitekten Henrik Rundquist i spetsen.

Henrik Rundquist var även den som tog fram gestaltningsprogrammet för projektet, något som kan vara anledningen till att resultatet blev så slående, menar projektledaren för bron, Magnus Borgström.

– Vi har kunnat bygga bron som arkitekterna hade ritat, vilket inte är så vanligt när det gäller arkitekttävlingar. Det enda vi fick ändra på var lite på spännvidderna och höjderna, säger Magnus Borgström på Trafikverket.

Utmaningar i projektet

Under projektets gång har den dansk-tyska entreprenören Joint Venture Sundsvallsbron, JVS, byggt för fullt på land och ute på vattnet. Brostöd har formsatts, armerats och därefter gjutits vid både norra och södra sidan av fjärden. Ute i fjärden har man utfört grundläggning av sammanlagt åtta brostöd.

– I projektet har det funnits många tekniska utmaningar men det har också varit en stor utmaning att få kommunikationen att fungera mellan alla intressenter och mot allmänheten och media, säger Magnus Borgström.

På det stora hela är Magnus Borgström väldigt nöjd.

– Alla på Trafikverket gick en utbildning i teambuilding innan projektet för att lära oss vilka faktorer som är viktiga inom kommunikation och samverkan för att lyckas. Det tror jag hjälpt mycket, speciellt internt.

Jobbat aktivt med arbetsmiljö

Under byggtiden har det varit totalt 33 olyckor och 108 tillbud. Målet under projektet har varit att ha högst 8 frånvaroolyckor per miljon arbetade timmar. Ett mål som man klarade eftersom frånvaroolyckorna utslaget på antal miljon arbetade timmar under 2014 hamnar på 2,3 och totalt (2011-2014) på 6,2.

– Vi har haft turen att inga större allvarligare olyckor eller tillbud har skett. Dock var det en belgisk man som omkom utanför vårt arbetsområde. Det var i samband med att lyfttornet, som användes vid lyften av brons stålsektioner, monterades i Söråkers hamn. Kranen välte och den mannen omkom och två andra belgiska män blev skadade.

Trots olyckan, som Magnus Borgström beskriver som oerhört tragisk, vill han ändå poängtera att många av entreprenörerna verkligen har gjort ett bra jobb vad gäller arbetsmiljön.

– JVS som ansvarade för broentreprenaden har varit oerhört duktiga i sitt arbetsmiljöarbete. Deras arbetsmiljöchef har skickat hem flera som inte följt de skyddsregler som gällt. JVS har också varit skonade från allvarliga olyckor vilket säkert beror på deras engagemang för arbetsmiljöfrågor. Jag är jättetacksam för att de har tagit frågan på så stort allvar.

Med sina 2 109 meter är Sundsvallsbron Sveriges näst längsta motorvägsbro efter Öresundsbron. Foto: Trafikverket
FAKTA En del av ett större projekt

Sundsvallsbron är en av fyra entreprenader i Trafikverkets projekt E4 Sundsvall. Totalt sett består sträckningen av 20 kilometer ny E4, fem trafikplatser och 33 broar, Sundsvallsbron är med sina 2 109 meter den största bron i projektet. I december 2014 öppnades sträckan för trafik. Kostnaden för bron har beräknats till 1,9 miljarder.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Med sina 2 109 meter är Sundsvallsbron Sveriges näst längsta motorvägsbro efter Öresundsbron. Foto: Trafikverket
FAKTA En del av ett större projekt

Sundsvallsbron är en av fyra entreprenader i Trafikverkets projekt E4 Sundsvall. Totalt sett består sträckningen av 20 kilometer ny E4, fem trafikplatser och 33 broar, Sundsvallsbron är med sina 2 109 meter den största bron i projektet. I december 2014 öppnades sträckan för trafik. Kostnaden för bron har beräknats till 1,9 miljarder.

Fördjupningsmaterial