Varan har lagts till i varukorgen

Upphandling av tillfälliga modulbyggnader

Juridik 16 feb 2015
En modul är färdigtillverkad och monteras ihop på uppställningsplatsen. Den hyrs ut, demonteras, och flyttas efter en viss tid. Foto: Anders Wester
Modulutskottet i Branschföreningen SRA har tagit fram en skrift som kan användas som vägledning och mall vid utformning av ett förfrågningsunderlag för upphandling av montage, demontering och inhyrning av tillfälliga modulbyggnader.

SRA:s allmänna vägledning och tips, som är framtagen i samarbete mellan Modulutskottet och medlemsföretagen, ska förenkla förberedelserna och leda till ett smidigare upphandlingsförfarande. Den ska underlätta när upphandlande myndigheter ska ta fram förfrågningsunderlag och är en potential för att få in bästa möjliga anbud.

Modulbyggnader

En moduluppställning (tillfälliga uppställda modulbyggnader) kan användas som en skola, förskola, ett kontor eller en annan typ av lokal.

En skillnad mellan modulbyggnad och permanenta platsbyggda hus är att modulerna redan är tillverkade och endast monteras ihop på uppställningsplatsen. Modulerna hyrs ut, demonteras, och flyttas efter en viss tid. Det är därför direkt olämpligt och kostnadsdrivande att använda sig av de vanliga mallarna och standardavtalen inom byggbranschen, till exempel AB och ABT, eftersom de i stora delar grundar sig på att huset byggs på plats och vid färdigställandet övergår i beställarens ägo. Det är inte fallet då man hyr in en tillfällig modulbyggnad under några år. Vid förhyrning av moduler (hyra av lös egendom) utförs ett montage av hyresmaterial under ett varukontrakt och inte en entreprenad.

CPV-kod

Enligt EU:s klassificeringssystem för upphandlingsföremål, de så kallade CPV koderna, som ligger till grund för hur varor och tjänster, till exempel moduler, ska bedömas, har "Mobila byggnader och modulbyggnader" en egen CPV kod 44211100-3. Den är en undergrupp till Konstruktionsprodukter 44200000-2 och ska därför inte klassificeras som "monteringsfärdiga byggnader".

Varukontrakt

Upphandling av inhyrning och montage av moduler ska ses som ett Varukontrakt 3 kapitlet 2§ LOU, lagen om offentlig upphandling, och inte en byggentreprenad. Montaget får anses underordnat varan (modulerna) då hyran representerar huvudparten av kontraktssumman.

En följd av detta är att när det totala värdet av montage/demontage och hyra överstiger 1,8 miljoner kronor ska detta upphandlas genom ett öppet förfarande och inte genom ett förenklat. Öppet förfarande innebär att minst 52 dagars frist ska ges mellan annonsering och anbudsinlämning, enligt 8 kap. 2§ LOU.

Entreprenader i anslutning till montage av moduler, till exempel markarbeten bör upphandlas separat eller regleras i separat avtal.

AB 04 och ABT 06

När det är frågan om montage och uthyrning av moduler ("tillfälliga paviljonger") som uppförs för att täcka ett tillfälligt behov hos beställaren – oavsett om det handlar om moduler som sätts ihop till en förskola, en skola eller kontor – så är AB 04 och/eller ABT 06 inte ett lämpligt standardvillkor att använda sig av. I stället har Swedish Rental tagit fram ett mallkontrakt med bifogad villkorsbilaga som är specifikt anpassat för den här typen av uthyrning av moduler, inklusive ett inledande montagearbete inför överlämnande och avetablering när upplåtelsen (hyrestiden) är avslutad.

SRA:s vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning. Illustration: SRA
FAKTA Om SRA och Modulutskottet

Swedish Rental Association (SRA) är branschorganisationen för uthyrningsföretag. Medlemmarna utför tjänster och hyr ut olika produkter – bygg- och anläggningsmaskiner, utrustning och flyttbara lokaler – till näringsliv, samhälle och privatpersoner. Medlemmarna representerar merparten av landets professionella uthyrningsföretag på över 300 platser i hela Sverige.

Modulutskottet bildades 2009 för att förmå myndigheter och intressenter att beakta konceptets förutsättningar. Utskottet är remissinstans och samtalspartner för myndigheter och har bland annat tagit fram branschgemensamma avtalsvillkor. Medlemmarna omsätter mer än 1 miljard SEK per år och representerar 90 procent av omsättningen inom moduluthyrning. Medlemsföretag är Cramo Adapteo, Indus, PCS Projektservice, Ramirent och Temporent.

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

SRA:s vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning. Illustration: SRA
FAKTA Om SRA och Modulutskottet

Swedish Rental Association (SRA) är branschorganisationen för uthyrningsföretag. Medlemmarna utför tjänster och hyr ut olika produkter – bygg- och anläggningsmaskiner, utrustning och flyttbara lokaler – till näringsliv, samhälle och privatpersoner. Medlemmarna representerar merparten av landets professionella uthyrningsföretag på över 300 platser i hela Sverige.

Modulutskottet bildades 2009 för att förmå myndigheter och intressenter att beakta konceptets förutsättningar. Utskottet är remissinstans och samtalspartner för myndigheter och har bland annat tagit fram branschgemensamma avtalsvillkor. Medlemmarna omsätter mer än 1 miljard SEK per år och representerar 90 procent av omsättningen inom moduluthyrning. Medlemsföretag är Cramo Adapteo, Indus, PCS Projektservice, Ramirent och Temporent.