Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterad vägledning till tjänstedirektivet
Bestämmelser 23 feb 2015
Kommerskollegium har tagit fram vägledningen ”Tjänstedirektivet – så påverkas myndigheter och kommuner”. Vägledningen är tänkt att vara ett stöd för myndigheter, länsstyrelser och kommuner i deras arbete.
I Sverige trädde tjänstelagen i kraft den 27 december 2009, liksom tjänsteförordningen. Även ändringar i andra berörda lagar, förordningar och föreskrifter trädde i kraft då. Tjänstedirektivet är komplext och spänner över många samhällsom­råden. Det kan därför vara till hjälp att, utöver att läsa direktivet och svenska författningar med de förarbeten som genomför lagen, komplettera med andra källor om EU-rättspraxis.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter