Varan har lagts till i varukorgen

Uppdaterad vägledning till tjänstedirektivet

Bestämmelser 23 feb 2015
Kommerskollegium har tagit fram vägledningen ”Tjänstedirektivet – så påverkas myndigheter och kommuner”. Vägledningen är tänkt att vara ett stöd för myndigheter, länsstyrelser och kommuner i deras arbete.
I Sverige trädde tjänstelagen i kraft den 27 december 2009, liksom tjänsteförordningen. Även ändringar i andra berörda lagar, förordningar och föreskrifter trädde i kraft då. Tjänstedirektivet är komplext och spänner över många samhällsom­råden. Det kan därför vara till hjälp att, utöver att läsa direktivet och svenska författningar med de förarbeten som genomför lagen, komplettera med andra källor om EU-rättspraxis.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter