Varan har lagts till i varukorgen

Tätning av ventilationskanaler undersöks

Energi 4 feb 2015
Murade ventilationskanaler kan vara svåra att byta ut och kan istället tätas. Foto: Landy Vent International AB
Det finns flera metoder för att täta läckande ventilationskanaler. Men det finns ett behov av en teknikutveckling och utvärdering av metoderna, menar BeBo i en förstudie.

Läckande ventilationskanaler är ett vanligt problem i befintliga, gamla flerbostadshus. Den bästa åtgärden är att byta ut kanalerna som läcker. Men det kan vara svårt i vissa utrymmen eller om kanalerna består av tegel, betong eller eternit. Då kan istället tätning vara en möjlighet. BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, har undersökt vilka metoder som finns för tätning och hur kända de är.

– Det visade sig att fastighetsägarna är medvetna om problemet med de läckande kanalerna men de har dålig kunskap om metoderna för tätning, berättar Katarina Högdal, WSP, som står bakom förstudien.

Undersökningen slår fast att det finns ett flertal metoder för tätning men de är idag relativt dyra. Orsaken till det beror troligen på dålig kännedom som leder till en låg efterfrågan och bristande priskonkurrens.

De vanligaste metoderna

Den mest moderna metoden för att täta murade kanaler är, enligt Katarina Högdal, ett insatsrör av kompositmaterial som dras igenom de befintliga rören.

– Det är en smidig och enkel metod att installera och den minskar inte kanalarean så mycket. Metoden klarar 45 graders böjar men blir böjen större än så måste kanalerna öppnas upp, berättar hon.

Det går även att använda ett flexibelt insatsrör av metall men den minskar kanalarean betydligt mer.

– Minskningen behöver dock inte alltid vara ett problem. Murade skorstenskanaler är till exempel ofta överdimensionerade.

En annan metod för att täta kanaler är glidgjutning med murbruk. Då sprutas ett extra lager på kanalernas insida med hjälp av ett verktyg som vinschas ner i kanalen. Denna metod minskar inte heller arean så mycket men appliceringen är tyngre och smutsigare än ovannämnda metoder.

– Kostnaden för tätningsmetoderna ligger mellan 800-2 500 kronor per meter beroende på metod och hur den befintliga kanalen ser ut.

Bättre utvärdering behövs

Många av fastighetsägarna som har testat olika metoder för tätning, tycker att de är för kostsamma, svårinstallerade och osäkra att investera i. Det finns inte heller någon utvärdering av metoderna, som till exempel visar hur tät kanalen blir efter en tätning. Därför ser BeBo ett stort behov av att fortsätta sitt projekt i form av en teknikupphandling, tekniktävling eller demonstrationsprojekt.

– Tanken är inte att en ny teknik ska tas fram utan vi vill att teknikerna som finns ska utvecklas efter beställarnas behov. Sedan vill vi testa teknikerna i ett befintligt hus så att de kan utvärderas, säger Katarina Högdal.

Förhoppningen är att projektet ska kunna gå vidare under försommaren eller i början av hösten men beslut om detta har ännu inte tagits.

FAKTA Bakgrund

Ett tidigare BeBo-projekt har konstaterat att gamla otäta ventilationskanaler orsakar problem vid installation av värmeåtervinning, som kan bli kostsamma att åtgärda. I nio av tio fastigheter läckte de befintliga murade ventilationskanalerna.

BeBo såg därmed ett behov av att utveckla metoder för tätning av befintliga ventilationskanaler och initierade därför förstudien "Tätning av ventilationskanaler" som nu har redovisats.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Arkitektur Styr och övervakning Ventilation Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Bakgrund

Ett tidigare BeBo-projekt har konstaterat att gamla otäta ventilationskanaler orsakar problem vid installation av värmeåtervinning, som kan bli kostsamma att åtgärda. I nio av tio fastigheter läckte de befintliga murade ventilationskanalerna.

BeBo såg därmed ett behov av att utveckla metoder för tätning av befintliga ventilationskanaler och initierade därför förstudien "Tätning av ventilationskanaler" som nu har redovisats.