Varan har lagts till i varukorgen
Smarta byggsystem ger framtidshopp
Energi 6 feb 2015
På SABO:s forskarfrukost visade Erik Stenberg de flexibla byggsystemen som han menar kan vara en nyckel för att lösa bostadsbristen. Foto: Anna-Klara Fresk Aspegren
Byggsystemen i rekordårens bostäder var gjorda för att anpassas efter behov. Det är en möjlighet som helt glömts bort, men som nu kan förändra miljonprogrammens framtid. Det menar arkitekten och forskaren Erik Stenberg.

Uträknade, nedgångna och misskötta. Miljonprogrammens främste försvarare, arkitekten och forskaren Erik Stenberg, menar att de snarare är missförstådda. Vid en forskarfrukost i SABO:s regi nyligen fokuserade han på miljonprogrammets byggsystem och tog avstamp i den bostadssociala utredningen som pågick mellan 1933 och 1945. Det var då standardiseringen av bostäder i Sverige satte fart.

Standarisering vs individualisering

Lägenheterna i miljonprogrammen var välplanerade och hade hög standard, sett utifrån dåtidens normer. De följde också föreställningen om kärnfamiljen och den noga uträknade yta som man behövde för att leva på. Familjestrukturen och livsmönstren har förändrats påtagligt under åren och är idag en av orsakerna till trångboddhet och bostadsbrist.

– Idag genomsyras boendefrågor av individualisering. På den tiden handlade det om att hitta de gemensamma nämnarna, att dra det likformiga till sin spets - både i tillverkningsprocessen och i hemmen.

Skämdes för miljonprogrammen

Men det standardiserade sågs snart som tråkigt och oattraktivt. Så pass att de inblandade arkitekterna skämdes för att ha varit delaktiga i miljonprogrammen och undanhöll information. Där försvann mycket av kunskapen kring tankarna och byggandet av miljonprogramsområdena berättar Erik Stenberg - även kunskapen om byggsystemen.

Byggsystemen en möjlighet

– Många av byggsystemen är tänkta och byggda för att kunna anpassas efter olika behov, men ingen har egentligen använt sig av den möjligheten. Nu när vi pratar om bostadsbrist så är det hög tid att vi använder oss av de smarta anpassningsmöjligheterna. Jag har provat och det var inte svårt. Inte heller dyrt. 

Erik Stenberg bodde under tolv års tid i Tensta, i en lägenhet han själv byggt om. ”Tenstas första våning”, som han skämtsamt kallar den, var resultatet av sammanslagningen av två 3:or till en 6:a på 166 kvadratmeter.

Huset var byggt med ett byggsystem med prefabricerade element från Olsson och Skarne kallat System 66. Det består av bärande ytterväggar i kombination med stöttande pelare som möjliggör förflyttning av väggar och förändring av rumslösningar.

Tanken var att huset skulle stå i många år, men att väggarna kunde flyttas och anpassas efter nya behov.

– Vi lever inte längre i den standardiserade kärnfamiljen som man utgick ifrån på 1960-talet. Vi har idag en bostadssituation där vi inte hinner bygga ikapp behovet av ettor och femmor, som dessutom hamnar på halva hyran i en jämförelse med nybyggda lägenheter. Här är miljonprogrammens byggsystem en nyckel!

FAKTA Vad är byggsystem?

Byggsystem är en konstruktionslösning som bildar en del av ett byggnadsverk eller byggnadsverket i sin helhet. De tekniska delarna kan vara prefabricerade stomsystem. Ordet byggsystem är ofta relaterat till det industriella byggandet där fokus ligger på prefabricerade element i någon utsträckning. ”System 66” var ett av byggsystemen i miljonprogrammens byggproduktion och togs fram av företaget Olsson och Skarne. Källa: Wikipedia

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vad är byggsystem?

Byggsystem är en konstruktionslösning som bildar en del av ett byggnadsverk eller byggnadsverket i sin helhet. De tekniska delarna kan vara prefabricerade stomsystem. Ordet byggsystem är ofta relaterat till det industriella byggandet där fokus ligger på prefabricerade element i någon utsträckning. ”System 66” var ett av byggsystemen i miljonprogrammens byggproduktion och togs fram av företaget Olsson och Skarne. Källa: Wikipedia