Varan har lagts till i varukorgen
Så får vi städerna grönare
Vatten och avlopp 25 feb 2015
Det går att få växter och träd att trivas i anslutning till hårdgjorda ytor, visar studier i projektet "Grågröna systemlösningar för hållbara städer". Foto: VTI
Att städer har grönytor och träd som kan ta hand om dagvattnet är en klar fördel om det görs på rätt sätt. Men detta utnyttjas inte alltid när nya stadsmiljöer skapas.

Projektet "Grågröna systemlösningar för hållbara städer" har haft sitt slutseminarium i Linköping. Projektet är samfinansierat av Vinnova och 22 partners, där Statens Väg- och transportforskningsinstitut, VTI, är en av dem. Seminariet lockade över 80 deltagare och många presenterade lösningar för att göra städer mer attraktiva med växter som trivs i stadsmiljön.

I takt med att städerna växer försvinner den naturliga markytan och ersätts med olika hårda material och konstruktioner som släpper genom vatten sämre. Utvecklingen leder till översvämningar och överbelastning av dagvattensystem samt att träd i städer dör. Många kommuner vill ha gröna städer men ojämn vattentillgång är många gånger ett problem.

Träd kan trivas på parkeringsplatser

Enligt resultat från projektet kan hårdgjorda ytor, exempelvis parkeringsplatser och torg, konstrueras så att växter och träd tål att finnas där.

Men det utnyttjas inte alltid i de stadsmiljöer som skapas. I stället leds dagvatten ofta direkt ut i sjöar och vattendrag, ibland i så stora mängder att reningsverk inte klarar av att ta hand om allt. Enligt projektdeltagarna kan stadsmiljöer i stället byggas så att vatten filtreras ner i jordlagren på ett mer naturligt sätt.

Rätt träd på rätt plats

Fredrik Hellman, forskare på VTI, presenterade en studie där han undersökt hållfastighet och system för trafikerade gator i stadsmiljö. Det handlar mycket om att bygga system som minskar belastningen på dagvattensystemen för att därmed även minska risken för översvämningar vilket förbättrar trädens chans till överlevnad i stadsmiljö.
– Misslyckas man med konstruktionen så bli det stora underhållskostnader som man kan tvingas att dras med under lång tid, säger Fredrik Hellman.

Testat med en accelererande metod

Till hjälp har man använt VTI:s provningsmetod som på kort tid kan simulera en stor trafikbelastning på en bestämd yta. Metoden belastar ytan upprepade gånger med ett hjul som motsvarar en tung lastbil. Metoden har använts för att se hållbarheten på dränerande markstenskonstruktioner genom att mäta spårdjupet.

Enligt Fredrik Hellman är resultatet tydligt.
– När det gäller gator för trafik i stadsmiljö så är det möjligt att använda dränerande markstenskonstruktioner och skelettjordskonstruktioner. Det är dock viktigt att man inte slarvar med utförandet och att anvisningar och regelverk följs.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Vägar och gator Miljö
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial