Varan har lagts till i varukorgen
Nu skärps energikraven i BBR
Energi 27 feb 2015
I Göteborg blir energikraven på flerbostadshusen 17 procent högre, enligt nya byggreglerna. Foto: Carina Andreasson
Från och med den 1 mars gäller nya energikrav i Boverkets byggregler. Flerbostadshus och lokaler får en skärpning med cirka tio procent och en fjärde klimatzon införs, med ännu högre krav.

I tisdags beslutade Boverket om nya energikrav i kapitel nio i Boverkets byggregler, BBR. De nya kraven börjar gälla redan den 1 mars i år med en övergångstid på ett år. Kraven innebär att nivån för den specifika energianvändningen skärps. Energikraven för flerbostadshus och lokaler skärps mellan nio till tretton procent, i klimatzon ett, två och tre. Men småhusen får en skärpning endast i den nya, fjärde klimatzonen.

Ny klimatzon med skärpta krav

En fjärde klimatzon införs, för att på ett mer korrekt sätt korrigera för klimatförhållandena i södra Sverige. Kraven i denna zon skärps med cirka tio procent. Det innebär att flerbostadshusen och lokalerna får en total skärpning med 17 respektive 19 procent i den fjärde zonen, som omfattar "de sydliga kustlänen".

Lättnader för små lägenheter och hus

De nya kraven innebär att bostadshusen delats upp i två kategorier, småhus och flerbostadshus. Energikraven för dessa kategorier samt lokaler redovisas nu i samma avsnitt.

Andra viktiga förändringar är lättnader som införts för att underlätta byggandet av framförallt studentbostäder. Flerbostadshus som till mer än hälften innehåller små lägenheter på högst 35 kvadratmeter, får en lättnad på tio kilowattimmar per kvadratmeter, kWh/m2, och år för icke elvärmda byggnader och fem kWh/m2 och år för elvärmda byggnader. Byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter får inte längre något krav på maximal energianvändning utan måste bara uppfylla krav på U-värde och täthet.

Nya energikrav mot nära-noll

Energikraven kommer att förändras ytterligare, inom några år. Orsaken är att nära-nollenergibyggnader ska införas i Sverige. Boverket genomför därför en bredare utredning om energikraven. Senast den 15 juni i år ska Boverket redovisa en definition för nära-nollenergibyggnader.

Läs mer om de nya energikraven i ByggtjänstPM nummer två 2015, som kommer ut i april.

FAKTA Mer om den nya klimatzonen

Den nya, fjärde klimatzonen har uppstått ur klimatzon tre och består av länen:

 • Kalmar
 • Blekinge
 • Skåne
 • Halland

samt kommunerna:

 • Göteborg
 • Härryda
 • Mölndal
 • Partille
 • Öckerö.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om den nya klimatzonen

Den nya, fjärde klimatzonen har uppstått ur klimatzon tre och består av länen:

 • Kalmar
 • Blekinge
 • Skåne
 • Halland

samt kommunerna:

 • Göteborg
 • Härryda
 • Mölndal
 • Partille
 • Öckerö.
Fördjupningsmaterial