Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Miljövänlig LED-belysning kan hota miljön
Belysning 9 feb 2015
På längre sikt kan LED-lampor vara ett hot mot djur och människor visar ny forskning. Foto: Kirill Mededev
Längs vägar och i städer byts gammal belysning ut mot LED. Men en ny undersökning visar att den energibesparande tekniken på längre sikt rentav kan hota miljön.

Den nya energisparande LED-belysningen anses som mer miljövänlig eftersom lamporna drar betydligt mindre energi. Men det finns också nackdelar med de moderna lysdioderna. Det visar en ny undersökning där forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, studerat LED-lampors effekt på miljön.

– Det har gjorts så lite forskning att man bör vara försiktig, säger Annika Jägerbrand, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Påverkan av miljöfarliga metaller

Enligt undersökningen, som är gjort på uppdrag av Energimyndigheten, är de miljömässiga nackdelarna med de nya LED-lamporna exempelvis miljöfarliga metaller. Man har därför tagit fram listor över vad exempelvis beslutsfattare bör tänka på inför bytet av belysning. Det är bland annat viktigt att ha kunskap om lampornas livslängd och om materialet kan återvinnas eller inte.

Människor påverkas av lysdiodljuset

Forskaren Annika Jägerbrand menar vidare att det behövs mer forskning kring LED-lampornas långsiktiga effekter på både miljön, djur och människor.

Ingen vet till exempel idag vad som händer med människors sömnrytm om hela städer byter till lysdioder. Det man vet idag är att människor påverkas av lysdiod-ljuset, men inte hur mycket och ifall utomhusbelysning även har en liknande påverkan på vår hälsa. Det forskning har visat är att belysningen utomhus påverkar nattaktiva djur som insekter och fladdermöss.

– Ett byte till lysdioder skulle eventuellt kunna öka den påverkan, säger Annika Jägerbrand vid VTI.

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Energi Miljö Utemiljö
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter