Varan har lagts till i varukorgen

Fullsatt när AB  04 firade 10 år

Energi 11 feb 2015
Det var stor uppslutning på Nalen i Stockholm när Svensk Byggtjänst bjudit in till konferensen 10 år med AB04. Foto: Mattias Elander Forsgren
Den första konferensen om AB 04 lockade närmare 200 deltagare från alla delar av samhällsbyggarbranschen som ville lyssna till och diskutera med några av Sveriges tyngsta experter i ämnet.
Mattias Elander Forsgren
Redaktör Husbyggnad och Förvaltning

Det har gått 10 år sedan AB 04, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ersatte den föregående utgåvan AB 92. Den revideringen innebar stora skillnader främst inom områdena ansvar, ändringar och tilläggsarbeten och information och kvalitet.

– Kapitlen 4 och 10 fungerar inte helt och fullt och visst finns det en del bråte i AB 04. Sådant som varit svårlöst och där parterna vet att en kompromiss är svår att uppnå. Men trots brister fungerar AB 04 i stort sett bra, säger Åke Rådberg, tidigare chefsjurist på Sveriges Byggindustrier.

Också Charlotta Lindmark, chefsjurist på Trafikverket och ny ordförande i BKK, Byggandets Kontraktskommitté, menar att AB 04 fungerar.

– Det ligger rätt i tiden med fokus på samarbete, kvalitet och miljö. Vi har inte heller sett någon särskild ökning av tvister under åren.

Rättsfall i ropet

Flera rättsfall togs upp under dagen, för även om tvisterna inte ökat så har de i flera fall blivit mer komplexa och i allt högre grad hamnat i allmän domstol.

– Advokatbyrån Hellgren Linander, gick igenom rättsutvecklingen med AB 04. Högsta domstolen kom så sent som i januari med dom i målet som gäller muddringsarbete i Slite hamn på Gotland. Där handlade det om merkostnader som entreprenören ville ha betalt för men som beställaren nekade till. Högsta domstolen dömde till beställarens fördel med hänvisning till att kostnaderna borde ha upptäckts vid en fackmässig bedömning av de faktiska förhållandena, säger Bo Linander.

Även Åke Rådberg pratade om fall som hamnar i domstol.

– Jag får känslan av att Högsta domstolen vill pressa in tvisterna i Köplagen, och tittar på hur den lagen hanterar motsvarande situationer. Ett exempel är ett vattenverk i Uppsala där HD hänvisar till Köplagen när det gäller skadestånd.

Avsteg – på gott eller ont?

Vid sidan av rättsfall var avsteg från AB 04 ett stort ämne. En panel med bland andra Johan Granehult, advokat på Mannheimer Swartling, Fredrik Jonsson, bolagsjurist på Bravida och Tomas Jonasson, senior bolagsjurist på Skanska Sverige diskuterade för och emot. Generellt upplever entreprenörer avsteg som mer skadligt än byggherrar men undantag finns och det gäller också åsikten om fördelarna eller nackdelarna överväger.

AB 04 och framtiden

Professor Per Samuelsson från Lunds Universitet spanade efter framtiden och såg tre möjliga vägar – göra ett nytt avtal från grunden, förvalta arvet eller låta praxis styra entreprenadrättens utveckling.

– Utmaningen är en robust anpassning av det nuvarande systemet. Än så länge är det ingen brådska men det är bra att tanken väckts.

Och även om Charlotta Lindmark på BKK också är relativt nöjd med AB 04 är hon öppen för förändringar:

– I samband med den nya strategiplanen för 2015 –2018 som vi slog fast i december bestämde vi också att en förstudie om behovet av revidering ska genomföras under året, avslutade hon.

Fördjupningsmaterial

Mattias Elander Forsgren
Redaktör Husbyggnad och Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial