Varan har lagts till i varukorgen
Energiåtervinning ur spillvatten nu möjligt
Energi 20 feb 2015
Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund, presenterade projektet ”Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus” på ett välbesökt seminarium i Stockholm. Foto: Louise Rosén
Intresset och möjligheterna att återvinna energi ur spillvatten växer. Nu har slutrapporten för den första etappen i BeBo:s teknikutvecklingsprojekt presenterats.
I jakten på energisnålare hus blir det alltmer intressant att se över energianvändningen för uppvärmning av varmvatten. Genom att återvinna energi ur spillvattnet i befintliga eller nya hus och använda denna energi för att förvärma tappvarmvattnet kan andelen köpt energi minska.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Ventilation Värme Vatten och avlopp Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter