Varan har lagts till i varukorgen

Energiåtervinning ur spillvatten nu möjligt

Energi 20 feb 2015
Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund, presenterade projektet ”Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus” på ett välbesökt seminarium i Stockholm. Foto: Louise Rosén
Intresset och möjligheterna att återvinna energi ur spillvatten växer. Nu har slutrapporten för den första etappen i BeBo:s teknikutvecklingsprojekt presenterats.
I jakten på energisnålare hus blir det alltmer intressant att se över energianvändningen för uppvärmning av varmvatten. Genom att återvinna energi ur spillvattnet i befintliga eller nya hus och använda denna energi för att förvärma tappvarmvattnet kan andelen köpt energi minska.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Ventilation Värme Vatten och avlopp Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter