Varan har lagts till i varukorgen
Effektivare installationer med BIM
Produktion 12 feb 2015
I ett BIM-projekt visar 3D-modellerna inte bara hur kanalerna, rörstråken och elstegarna ser ut. De innehåller även information som kan användas i kalkyler och tidplanering. Foto: MagiCAD/CADCOM AB
Installatörens kostnad och tid för kalkyl, inköp och logistik kan minska med BIM, byggnadsinformationsmodellering. Sju nya dokument ska hjälpa installatören att komma igång.

Om BIM används i ett byggprojekt förbättras förutsättningarna för installatörer och projektörer att samarbeta. Installationerna kan då bli både effektivare och bättre vilket kan ge mervärden för både förvaltare och byggherrar.

– De stora vinningarna i ett BIM-projekt är att informationen i 3D-modellerna kan användas i kalkyler och tidplanering. Det sparar tid och pengar för både installatör och beställare, sa Hans Söderström, Imtech VS Teknik, på Energi- och Miljötekniska Föreningens lunchmöte i Stockholm, nyligen.

Han har varit projektansvarig för SBUF-projektet Virtuella installationer, som har genomförts i samverkan med flera av marknadens största installatörer.

Projekt för bättre informationsanvändning

Projektet Virtuella installationer har handlat om hur man kan använda informationen som finns i CAD-modellerna på ett bättre sätt. Projektet har nu avslutats och redovisats. Resultatet är sju dokument som ska hjälpa installatören att komma igång med BIM och använda informationen i CAD-systemen till att exempelvis:

  • undvika kollisioner
  • överföra mängder till kalkyler och andra produktionssystem
  • visa modeller för att underlätta för montörer
  • ge information till drift och förvaltning.

Dokumenten består av en översikt som beskriver hur BIM införs i ett installationsprojekt, en handledning och en mall för att skapa en BIM-manual, mallar för leveransspecifikation och bilagor med bland annat ordlista och hänvisningar.

BIP för gemensamma koder

En av svårigheterna med att använda informationen från modellerna till andra produktionssystem, är att beteckningarna och koderna i systemen ofta skiljer sig åt. Installatören måste därmed lägga ner mycket tid på att översätta beteckningarna/koderna.

På lunchmötet berättade Sara Beltrami, BIM-strateg på Tyréns AB, att BIP, Building Information Properties, kan lösa problemet.

– BIP är ett system för gemensamma egenskaper och beteckningar på objekt i fastigheter. Det är en projekttillämpning från Nya Karolinska Solna som med stöd från SBUF generaliserats av Sweco, WSP, ÅF, Tyréns och Ramböll, för tillämpning i andra projekt.

Nytt projekt ska reda ut juridiken

Flera av företagen bakom Virtuella installationer kommer att fortsätta att arbeta med viktiga frågor inom BIM. I måndags togs beslut om ett nytt SBUF-projekt som ska skapa ett konkret juridiskt stöd vid upphandling.

– Det är viktigt för installatören att få tillgång till modellen därför kommer vi i det nya projektet att arbeta med att ge modellen en ny status.

BIM-modellen är idag inget juridiskt dokument och det berörs inte i branschens standardavtal. Vid kontraktsskrivande bör därför avtalsmallar från BIM Alliance Sweden användas.

– I det nya projektet kommer vi att arbeta med att utveckla och komplettera de befintliga avtalsmallarna, avslutade Carl-Erik Brohn, projektledare för både det nya och det avslutade BIM-projektet.

FAKTA Vad är BIM?

En digital tredimensionell modell av byggnaden som innehåller all relevant information i ett byggprojekt. De som arbetar i modellen, till exempel arkitekt, projektör och entreprenör, kan dela och utbyta information och se hur lösningarna kommer att fungera på riktigt.

Genom modellen kan tidsplaner, mängder till kalkyl, planering och inköp tas ut. Klimat och prestanda kan analyseras och kollisioner kan undvikas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Projektering Arkitektur Teknik
Fackområden

El & Tele VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vad är BIM?

En digital tredimensionell modell av byggnaden som innehåller all relevant information i ett byggprojekt. De som arbetar i modellen, till exempel arkitekt, projektör och entreprenör, kan dela och utbyta information och se hur lösningarna kommer att fungera på riktigt.

Genom modellen kan tidsplaner, mängder till kalkyl, planering och inköp tas ut. Klimat och prestanda kan analyseras och kollisioner kan undvikas.

Fördjupningsmaterial