Varan har lagts till i varukorgen
Akademiska Hus krävs på miljonbelopp
Juridik 3 feb 2015
Nu har Kammarrätten i Sundsvall fastslagit att Akademiska Hus ska betala böter för att de inte följt lagen om offentlig upphandling. Foto: Andy Dean
Akademiska Hus ska betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift (böter) för en överträdelse av LOU, lagen om offentlig upphandling, meddelar Kammarrätten i Sundsvall i en dom.

Domen i kammarrätten i Sundsvall (Mål nr 1767-14) slår fast att Akademiska Hus är att betrakta som en upphandlande myndighet, och därmed ska omfattas av LOU. Domen rör det mål där Konkurrensverket har ansökt om upphandlingsskadeavgift avseende Akademiska Hus generalentreprenad i samverkan med nya Skogishuset på Campus Umeå. Hyresgäst är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Måste följa lagen

Domen i Kammarrätten innebär att Akademiska Hus nu måste följa lagen om offentlig upphandling vid sina inköp, något det statliga fastighetsbolaget hittills inte har gjort.

Kammarrättens bedömning

Akademiska Hus, som är helägt av staten, har av kammarrätten ansetts tillgodose ett allmännyttigt behov. Detta sammantaget med att bolaget inte verkar under normala marknadsmässiga villkor och inte har som huvudsakligt syfte att generera vinst, medför att Akademiska Hus ska följa lagen om offentlig upphandling.

Domen i kammarrätten går i linje med en tidigare dom där förvaltningsrätten den 10 juni 2014 biföll Konkurrensverkets ansökan. Akademiska Hus valde att överklaga den domen eftersom bolaget inte ansåg att förvaltningsrätten gjort en korrekt bedömning.

Viktig dom enligt Konkurrensverket

Konkurrensverket har en längre tid drivit frågan om att Akademiska Hus och flera andra statliga bolag ska tillämpa LOU. Under 2014 meddelades domar som fastslog att varken Systembolaget eller Sveaskog är upphandlande myndigheter, men vad gäller Akademiska Hus gjordes en annan bedömning.

– Domen är principiellt viktig och vi välkomnar kammarrättens besked, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom, i ett pressmeddelande.

Akademiska Hus ska diskutera överklagande

Akademiska Hus VD Kerstin Lindberg Göransson uppger i ett pressmeddelande att man välkomnar beskedet, även om det inte blev vad man hade förväntat sig.

– Nu har detta prövats i överinstans och vi har därmed fått ett klargörande i vad som gäller framöver. Vi ska nu ta en diskussion i styrelsen för att besluta om huruvida vi vill överklaga detta i högsta förvaltningsdomstolen för att få ett slutgiltigt avgörande i frågan, säger Kerstin Lindberg Göransson.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial