Varan har lagts till i varukorgen
Upphandlingsregler behöver inte stoppa boenden
Bostäder 1 dec 2015
Konkurrensverket anser att eventuella överprövningar av direktupphandlingar av boenden för flyktingar inte behöver fastna i domstolsprocesser.
Med anledning av ett remissvar till regeringen framhåller Konkurrensverket bland annat att redan dagens upphandlingsregler gör det möjligt att direktupphandla utan att riskera att upphandlingarna stoppas i domstol. I sitt yttrande till regeringen beskriver Konkurrensverket hur den upphandlande myndigheten ska agera för att undvika långa domstolsprocesser som innebär att boenden står tomma samtidigt som människor på flykt står utan bostad.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bestämmelser Upphandling
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter