Varan har lagts till i varukorgen
Unikt erfarenhetsutbyte i ny skrift
Renoveringar 2 dec 2015
Kvarteret Apelsinen, bostadshus, fasad
Vinnare i tävlingen Årets Bästa Renoveringsprojekt 2015 blev Eksta Bostads AB i Kungsbacka med ROT-renoveringen av Kvarteret Apelsinen. Foto: Anna-Klara Aspegren
Nu finns guldkornen från tävlingen Årets Bästa Renoveringsprojekt 2015 samlade i en skrift. Framgångsfaktorer och ”extra kniviga situationer” är bara några av rubrikerna.

Tävlingen om vilket som är årets bästa renoveringsprojekt arrangerades av Sabo för första gången 2015. Syftet var att hitta goda exempel på renovering och att sprida information om dessa och företagen som utfört dem.

Valde ut guldkornen

Det stod tidigt klart utöver det bidrag som slutligen korades till vinnare, Eksta Bostads AB med kvarteret Apelsinen, så innehöll även de övriga tio bidragen mängder av erfarenheter och lärdomar.

Detta var en erfarenhetsbank som var för värdefull för att inte tas om hand och delges hela branschen, menade tävlingens juryordförande Jan Borgbrant och tävlingssekreterare Stefan Björling. Tillsammans har de gjort ett urval och samlat ”guldkornen”, som de själva uttrycker det.

stefan-bild-i-text Tävlingssekreterare Stefan Björling, Sabo, gladde sig åt de många högkvalitativa bidragen i Årets Bästa Renoveringsprojekt 2015. Snart är det dags igen!

Stefan Björling, hur kan tävlingen Årets bästa renoveringsprojekt bidra till utvecklingen i renoveringsbranschen?

– Vi hoppas att guldkornen från de inlämnade projekten sprids i branschen. Ett av de viktigaste utvärderingskriterierna är att de inlämnade projekten har möjlighet till så hög upprepning som möjligt. Det vill säga att dessa guldkorn kan nyttjas i andra renoveringsprojekt.

Vad var mest överraskande med bidragen?

– Att det kom in så många högkvalitativa bidrag! Inget kunde sållas bort, alla höll hög klass.

Blir det en tävling 2016?

– Ja. Byggherrar kan hämta ut handlingar för inlämning i januari 2016.

Bidragen i 2015-års tävling bedömdes utifrån kriterierna innovationshöjd, återupprepbarhet, boendepåverkan och ekonomi. Skriften kan laddas ner via länken här intill. Här hittar du även länk med mer information om Årets Bästa Renoveringsprojekt 2016.

FAKTA Guldkorn ur tävlingsbidragen

 • Boendemöte. Anordna tidigt och skicka ut information och enkät. Vinst: Boende känner trygghet och projektets personal får snabb respons.
 • Valmöjligheter som basval, tillval och plusval. Vinst: Den generella hyresökningen blir låg. Hyresgästen kan påverka sin hyra. Hanterbar administration trots många val.
 • Partnering som entreprenadform. Vinst: Tidigt deltagande i planering och projektering. Tidiga kalkyler kan ge projektet ny information där förändringar av innehåll inte fördyrar för beställaren.
 • Låt stå. Bohaget lämnas i lägenheten på anvisad plats och hyresgästen flyttar till tillfällig bostadsmodul. Vinst: Ingen kostnad för magasinering. Inget försvinner eller förstörs på vägen.
 • Bostadsmoduler. Utrusta med möbler och tv. Vinst: Ingen transportkostnad till och från bostadsmodul. Inga transportskador.
 • Värmeåtervinning. Prioritera installation. Vinst: Snabb driftsättning och energibesparing som kommer driftkostnaderna till del under förvaltningsskedet. 
Källa: ”Årets bästa renoveringsprojekt 2015, en sammanställning”, Stefan Björling, Jan Borgbrant, SABO
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi Bostäder Arkitektur
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Guldkorn ur tävlingsbidragen

 • Boendemöte. Anordna tidigt och skicka ut information och enkät. Vinst: Boende känner trygghet och projektets personal får snabb respons.
 • Valmöjligheter som basval, tillval och plusval. Vinst: Den generella hyresökningen blir låg. Hyresgästen kan påverka sin hyra. Hanterbar administration trots många val.
 • Partnering som entreprenadform. Vinst: Tidigt deltagande i planering och projektering. Tidiga kalkyler kan ge projektet ny information där förändringar av innehåll inte fördyrar för beställaren.
 • Låt stå. Bohaget lämnas i lägenheten på anvisad plats och hyresgästen flyttar till tillfällig bostadsmodul. Vinst: Ingen kostnad för magasinering. Inget försvinner eller förstörs på vägen.
 • Bostadsmoduler. Utrusta med möbler och tv. Vinst: Ingen transportkostnad till och från bostadsmodul. Inga transportskador.
 • Värmeåtervinning. Prioritera installation. Vinst: Snabb driftsättning och energibesparing som kommer driftkostnaderna till del under förvaltningsskedet. 
Källa: ”Årets bästa renoveringsprojekt 2015, en sammanställning”, Stefan Björling, Jan Borgbrant, SABO