Varan har lagts till i varukorgen

Startmöte för ny cykelstrategi

Cykling ska beaktas i högre grad när man planerar transportsystem. Detta är en av anledningarna till att en ny cykelstrategi ska tas fram.

Idag träffas representanter från kommuner, myndigheter och intresseorganisationer hos infrastrukturminister Anna Johansson för att gemensamt påbörja arbetet med att ta fram en nationell cykelstrategi.

Syftet med strategin är att belysa cykeln som ett eget transportsätt.

En viktig utgångspunkt är att skapa en sammanhängande och säker infrastruktur för cyklister. Exempel på det är att gång- och cykelvägar separeras i de fall det är möjligt. Cykelpendling kan också underlättas genom att planera in snabbcykelvägar i tätort. Man bör också se över trafikregler när det gäller att pröva om cyklister över 15 år ska kunna välja att cykla på körbanan istället för cykelbanan.

Dagens möte är det första gemensamma mötet inom ramen för arbetet med cykelstrategin. Förhoppningen är att den nationella cykelstrategin kommer att kunna presenteras innan sommaren 2016.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial