Varan har lagts till i varukorgen
Regel kring behörighet slopas
Bestämmelser 3 dec 2015
elmontor
Elmontör Markus Ernelli är en av de som arbetar med elinstallationer för Denckert El i Stockholm. Foto: Tobias Sterner
Efter att en elinstallatör haft femton års behörighet har denna förlängts med tio år i taget. Men nu tas regeln bort eftersom den inte längre behövs, menar Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket gör bedömningen att det inte längre finns någon praktisk nytta med ansökningar om förlängning av behörigheten för elinstallatörer efter de första femton åren. Därför slopas nu kravet på förlängning.

Redan beviljade behörigheter

Elsäkerhetsverket har beslutat att beviljade behörigheter gäller tills vidare och att en föreskriftsändring görs i 1 kap. 5 § ELSÄK-FS 2013:1. Ändringen innebär att de som har en giltig behörighet den 31 december 2015 har en behörighet som gäller tills vidare. Ändringen träder i kraft 1 januari 2016.

Så styrker man behörigheten

Elsäkerhetsverket kommer inte att skicka ut några nya behörighetsbevis. Den elinstallatör som vill styrka sin behörighet kan uppvisa sitt befintliga intyg tillsammans med behörighetsföreskriften.

Ett utskick med information via brev har gjorts till cirka tusen elinstallatörer vars behörighet går ut 31 december 2015. De får även ett följebrev som de kan uppvisa tillsammans med sitt behörighetsbevis ( Mer info från länken här invid).

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Elinstallation Lov och tillsyn
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial