Varan har lagts till i varukorgen
Rapport om informationscentrum klar
Renoveringar 15 dec 2015
grafik
Skiss över Boverkets och Energimyndighetens förslag till utformning av ett nationellt informationscentrum för energieffektiviserande renovering. Foto: Boverket
Nu presenteras rapporten om hur den svenska nationella strategin för energieffektiviserande renovering kan utvecklas. Det förslag som särskilt lyfts fram är införandet av ett informationscentrum.

Uppdraget som Boverket och Energimyndigheten fick i regleringsbrevet för 2015 var att undersöka vad två nya styrmedel skulle kunna ge för effekt på energieffektiviseringsgraden respektive renoveringstakten.

Total uppslutning

Slutsatsen i rapporten som myndigheterna nu lämnat in till regeringen är att inrättandet av ett nationellt informationscentrum är det som kan ge störst effekt på energieffektiviseringsgraden vid renoveringar.

sofia-linden-boverket Sofia Lindén, projektledare Boverket. Foto: Boverket

– Vi har sett en total uppslutning från branschen och intresseorganisationer när det gäller inrättandet av ett informationscentrum. Samtliga menar att ett sådant kommer att göra skillnad. Det gör att vi känner oss stärkta i det vi kommit fram till, säger Sofia Lindén, projektledare på Boverket.

Finansiella styrmedel ger liten effekt

Betydelsen av de finansiella styrmedlen kreditgaranti eller statligt finansierat lån som myndigheterna också utrett, bedöms få liten effekt på renoveringstakten och löser inte problemet med olönsamma renoveringar.
– Ska man införa något av dessa så är det kreditgarantin man ska börja med och då utvidga dagens regler till att omfatta fler renoveringsåtgärder, menar Sofia Lindén.

Centrum med tre instanser

Enligt förslaget i rapporten ska ett informationscentrum för energieffektiviserande renovering inrättas med tre instanser; uppdragsgivare, en redaktion och ett råd. Uppdragsgivare är Boverket och Energimyndigheten, rådet ska bestå av representanter från myndigheter, näringsliv och akademin.

Redaktionen är den operativa instansen som ska samla, strukturera, kvalitetssäkra och sprida information om renovering via olika kanaler.
– En viktig uppgift för renoveringscentrumet kommer vara att synas i alla typer av sammanhang. Dels för att visa att informationscentrumet finns, dels för att sprida den kunskap och erfarenhet som samlas in.

Föreslår externa aktörer

Utredningen föreslår att en eller flera externa aktörer innehar rollen som redaktion. Sofia Linden vill inte föregå det fortsatta arbetet utan hänvisar till kommande diskussioner mellan Energimyndigheten, Boverket och regeringskansliet.

Vad är det som gör att ni föreslår ett informationscentrum?
– Det är en styrka att samla all information om renovering på ett ställe. En är också en styrka att informationen sprids från ett ställe – och dessutom är kvalitetssäkrad och objektiv. Att informationsspridningen går att målgruppsanpassa är en annan stor fördel, så att den som söker inte behöver gå vilse i en djungel av information innan man hittar rätt, säger Sofia Lindén och tillägger:

– Behovet av kunskap är stort. Att Renoveringscentrum vid Lunds Tekniska Högskola vuxit fram helt på eget initiativ är ett bevis för att intresset för samlad information är stort. Arbetet med uppdraget har varit ett roligt och viktigt jobb.

Fördjupningsmaterial

andres-muld
OM Kommentar från Andres Muld, ordförande i Nationellt Renoveringscentrum

– Jag tycker det är positivt att det är externa aktörer som formar redaktionen och inte myndigheterna själva. Mest kostnadseffektivt för att bygga upp det föreslagna informationscentrumet är att använda det som redan finns på marknaden, som Nationellt Renoveringscentrum och webbtjänsten Renoveringsinfo.se som vi byggt upp i samarbete med Svensk Byggtjänst.

OM Kommentar Erik Hellqvist, VD Svensk Byggtjänst

– Svensk Byggtjänst har sedan lång tid paketerat och kommunicerat information i olika kanaler till bland annat fastighetsägare för ett effektivare byggande i allmänhet. Vi har också byggt upp en stor erfarenhet av att hålla webbtjänster uppdaterade, lättillgängliga och användarvänliga. Samarbetet med Renoveringscentrum för att fokuserat informera om effektivare renovering i synnerhet känns därför både angeläget och naturligt.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi Forskning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

andres-muld
OM Kommentar från Andres Muld, ordförande i Nationellt Renoveringscentrum

– Jag tycker det är positivt att det är externa aktörer som formar redaktionen och inte myndigheterna själva. Mest kostnadseffektivt för att bygga upp det föreslagna informationscentrumet är att använda det som redan finns på marknaden, som Nationellt Renoveringscentrum och webbtjänsten Renoveringsinfo.se som vi byggt upp i samarbete med Svensk Byggtjänst.

OM Kommentar Erik Hellqvist, VD Svensk Byggtjänst

– Svensk Byggtjänst har sedan lång tid paketerat och kommunicerat information i olika kanaler till bland annat fastighetsägare för ett effektivare byggande i allmänhet. Vi har också byggt upp en stor erfarenhet av att hålla webbtjänster uppdaterade, lättillgängliga och användarvänliga. Samarbetet med Renoveringscentrum för att fokuserat informera om effektivare renovering i synnerhet känns därför både angeläget och naturligt.