Varan har lagts till i varukorgen
Nära-nollenergikrav skjuts fram
Energi 10 dec 2015
Kista torn
Hösten 2016 kan krav på nära-nollenergibyggnader finnas med i Boverkets byggregler, BBR. Foto: Thomas Lundgren
Boverket har skjutit fram tidplanen för de nya nära-nollenergikraven i byggreglerna. I februari planerar de att skicka ut en remiss.

I somras redovisade Boverket sitt förslag om hur EU:s krav på nära-nollenergibyggnader, NNE, ska tillämpas i Sverige. Enligt en preliminär tidplan skulle de skicka ut ett förslag på föreskrifter med nära-nollenergikrav under november, och dessa skulle träda i kraft den första juli 2016.

– Men tidplanen var för optimistisk, säger Erik Olsson på Boverket.

Han berättar att de har skjutit fram tidplanen i några månader. Remissen planeras nu att skickas ut i februari och förhoppningen är att de nya nära-nollenergikraven i Boverkets byggregler ska träda i kraft under hösten 2016.

Plan- och byggförordningen ska ändras

Orsaken till att tidplanen har flyttats fram är flera, menar Erik Olsson:

– EU-kommissionen har till exempel gett ut ett utkast till tolkning av energiprestandadirektivet,  som vi behöver ta hänsyn till. Det behandlar bland annat frågor om metoden för att bestämma en byggnads energiprestanda.

Parallellt med Boverkets arbete med ändring av föreskrifterna gör regeringen en översyn av bestämmelserna i plan och byggförordningen som reglerar energihushållning i byggnader. Detta arbete måste bli färdigt innan föreskrifterna kan beslutas.

Regeringsbeslut i januari

Ändringarna i plan- och byggförordningen bereds just nu av regeringen.

– Eftersom arbetet inte är klart går det inte att säga exakt vad det handlar om men förändringarna är på en övergripande nivå och gäller främst definitioner samt systemgränser, säger Elisabeth Lidbaum på Miljö- och energidepartementet.

Till grund för förändringarna i plan- och byggförordningen ligger Boverkets förslag och de över nittio remissvaren som kommit in till departementet.

– Vi har tagit hänsyn till remissvaren men de pekar åt många olika håll, konstaterar Elisabeth Lidbaum.

– I januari planerar vi för att det ska tas ett regeringsbeslut om
detta, avslutar hon.

FAKTA Kort om NNE

Enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) ska alla nya byggnader snart vara så kallade NNE-byggnader, vilket innebär att byggnaderna ska ha en energianvändning som går mot nära-noll.

Kravet gäller alla nya byggnader i Europa från år 2021. För myndigheter som dels äger och dels använder nya byggnader gäller dock kraven redan från år 2019.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Lokaler Bostäder Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om NNE

Enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) ska alla nya byggnader snart vara så kallade NNE-byggnader, vilket innebär att byggnaderna ska ha en energianvändning som går mot nära-noll.

Kravet gäller alla nya byggnader i Europa från år 2021. För myndigheter som dels äger och dels använder nya byggnader gäller dock kraven redan från år 2019.