Varan har lagts till i varukorgen
Isolermaterial kan vara farligt avfall
Avfall 3 dec 2015
fjärrvärmerör cfc isolering
Isolering av fjärrvärmerör kan vara PUR (polyuretan) som innehåller CFC. Foto: Thomas Tranåker
CFC-haltigt material i byggnader är inte bara den största källan till utsläpp av ozonnedbrytande ämnen från Sverige, det är också en kraftfull växthusgas. Genom riktig hantering i samband med rivning går det att minska utsläppen kraftigt.
Vanlig byggisolering av cellplast kan innehålla CFC, gasformiga klorfluorföreningar. Om mängden CFC är över 0,1 procent ska materialet betraktas som farligt avfall vid rivning. De två vanligaste isolermaterialen med CFC är PUR (polyuretan) och XPS (expanderad polystyren). De är ofta fastsatta på eller inneslutna i andra material. Den typ av cellplast som innehåller CFC är vanligt förekommande som markskivor och som isolering i väggar, i flytande golv, i kylrum och runt fjärrvärmerör.
PUR fö

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Miljö Renoveringar
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter