Varan har lagts till i varukorgen
Fortsatt svårt ordna flyktingboende
Flyktingkrisen kräver akuta regelförändringar
Bostäder 1 dec 2015
Flyktingar
SKL efterlyser omedelbara regelförändringar för att kunna hantera den stora flyktingströmmen. Foto: Mostphotos
Sveriges kommuner och landsting, SKL, kräver att ett stort antal regelförändringar görs omgående för att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar att hantera de svåra utmaningar som flyktingtillströmningen innebär.

Den stora tillströmningen av flyktingar har lett till en mycket ansträngd situation och SKL anser att det behövs omedelbara regelförändringar för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet i kommuner och landsting.

Sammanställning

SKL har i ett dokument sammanställt vilka nödvändiga regelförändringar som behövs omedelbart. Sammanställningen uppdateras kontinuerligt och materialet används i kontakt med de statliga aktörer som ansvarar för regelverken.

Sammanställningen är uppdelad efter olika verksamheter:

 • boende
 • socialtjänst
 • arbetsmarknad och integration
 • hälso- och sjukvård
 • skola och utbildning
 • ekonomisk ersättning
 • kollektivtrafik
 • tolkar.

Boende för nyanlända

Den stora mängden nyanlända innebär att det är svårt att hinna få fram boenden till alla. Bara inom det området anser SKL att det behövs en mängd omedelbara åtgärder, såsom:

 • ombyggnadsregler för återbostadisering
 • utnyttja möjligheter i plan- och bygglagen fullt ut
 • undanta de flesta krav på säkerhet utom hållfasthet och brand i tillfälliga bostäder
 • säkerställ avdragsrätt för tillfälliga bostäder
 • stöd till kommuner från Boverket
 • jourfunktion hos Boverket
 • vägledning om bygglovsbefrielse
 • förtydligande om lägenheter som tagits ur drift
 • regeländringar kring detaljplaner
 • statliga kreditgarantier.

Större förändringar behövs också

De uppräknade åtgärderna behöver göras här och nu. SKL ser också att det behövs genomgripande förändringar av systemet för asyl- och flyktingmottagandet så att systemet blir långsiktigt hållbart. Bland annat påtalar man att kommuner och landsting måste få full ersättning från staten för sina kostnader samt att nyanländas kompetens behöver tas tillvara bättre än i dag.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial