Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Energisnåla matbutiker
Pris till energiklok butik
Energi 16 dec 2015
kyldisk
Ett sätt att minska energianvändningen i livsmedelsbutiker är att sätta dörrar på kyldiskarna. Foto: BeLivs
ICA Nära Stöde vann tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015. Efter flera energisparåtgärder har butiken nästan halverat sin elkostnad.

Livsmedelsbutiker har ofta en hög energianvändning. Detta beror främst på att de har många kylar och frysar, som kan stå för 50 procent av energianvändningen. Det är dock möjligt att minska energianvändningen i en livsmedelsbutik med 30 procent genom kloka energiåtgärder.

Halverade nästan elkostnaderna

BeLivs, Energimyndighetens beställargrupp för livsmedelslokaler, tog fram en webbutbildning år 2014 för att utbilda livsmedelsbutiker om hur de kan spara energi. Till utbildningen hörde tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015 som nu har korat en vinnare, ICA Nära Stöde, som ligger strax utanför Sundsvall.

‒ I butiken har vi gjort många åtgärder som sänker själva elförbrukningen. Tidigare hade vi 600 000 kronor i kostnader för elförbrukningen på ett år. Alla dessa åtgärder har gjort att vi nu är nere i cirka 300 000 kronor per år. Vi har nästan halverat kostnaderna, säger butikschefen Mikael Norrbom.

Ventilationen byttes ut

Den största energisparåtgärden som butiken har gjort är att byta ut ventilationen. Det var en stor investering på cirka en miljon kronor, men det har butiken igen på lång sikt eftersom den nya anläggningen ger stora besparingar.

Butiken har även satt in dörrar på alla diskar och lock på alla kylar och frysar.

‒ Detta har gjort att butiken har kunnat trimma in avfrostningen och även minskat på uppvärmningsbehovet. Tidigare avfrostades det fyra gånger per dygn och nu avfrostas det bara en gång varannan vecka, säger Mikael Norrbom.

LED i frysar och kylar

Alla frysar och kylar i butiken har fått LED-belysning. Där det inte passar med LED har de gamla T8-lysrören bytts ut till energieffektiva T5-lysrör med driftdon. All utomhusbelysning i skyltar och ramper har också blivit utbytt, från lysrör till LED.

‒ Det sparar jätte mycket, LED drar ju i princip ingen el alls.

Butiken har även gjort flera enkla lösningar som exempelvis rörelseavkännare på viss belysning och minskad nattbelysning. De har också minskat antalet drickakylare och bytt ut de gamla mot mer moderna som inte drar så mycket el på nätterna.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Tips

Mikael Norrboms tips till andra livsmedelsbutiker som vill arbeta med sin energianvändning:

‒ Börja redan nu. Andelen kylar kommer bara att öka i och med att trenden går mot ett utökat kylvarusortiment. Och det är ju kylar och frysar som står för den stora energianvändningen i butiken.

‒ Ta också hjälp av den kommunala energi- och klimatrådgivaren eller lej en energikonsult. Det är också viktigt att ha en bra elektriker. Det finns verkligen mycket pengar att spara!

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Renoveringar Lokaler Kyla Ventilation Belysning
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Tips

Mikael Norrboms tips till andra livsmedelsbutiker som vill arbeta med sin energianvändning:

‒ Börja redan nu. Andelen kylar kommer bara att öka i och med att trenden går mot ett utökat kylvarusortiment. Och det är ju kylar och frysar som står för den stora energianvändningen i butiken.

‒ Ta också hjälp av den kommunala energi- och klimatrådgivaren eller lej en energikonsult. Det är också viktigt att ha en bra elektriker. Det finns verkligen mycket pengar att spara!