Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Det är dags för Renovera Rätt

Andres Muld 13 dec 2015
Styrelseordförande i Nationellt Renoveringscentrum
andres-muld
Andres Muld
Styrelseordförande i Nationellt Renoveringscentrum

Under perioden 2004-2010 genomfördes Bygga-bo-dialogen. Den innehöll ett omfattande kompetensutvecklingsprogram inom bygg- och fastighetssektorn med syfte att sprida kunskaper om och öka engagemanget för en hållbar utveckling. Under de här åren genomgick cirka 35 000 personer utbildningen. Den efterföljande utvärderingen visade att man hade uppnått mycket goda resultat.

Nu är det dags att göra en liknande satsning inom renovering: Renovera Rätt. Regeringen borde ta initiativ till att, tillsammans med marknadens aktörer, genomföra en liknande nationell satsning på ett kunskapslyft avseende renovering.

Över en miljon lägenheter i flerbostadshus i Sverige behöver renoveras inom en relativt snar framtid. Samhället står inför stora, akuta behov av renovering av efterkrigstidens byggnader som har passerat sin tekniska livslängd. Exempel på behov är att åtgärda fuktskador, göra stambyten samt förbättra ventilationen, inneklimatet och energiprestanda.

De statliga kraven på energieffektivisering och målet om halverad energianvändning till 2050 innebär ett gyllene tillfälle att renovera och energieffektivisera samtidigt.

Men ett betydande problem är bristen på kompetens för hur energieffektivisering kan göras på rätt sätt i samband med renovering, så att man säkerställer gott inneklimat med bra energiprestanda. Det gäller beslutsfattare, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, ekonomer och yrkesarbetare som medverkar vid renovering av byggnader. Liksom förvaltare och fastighetsskötare som behöver bättre kunskaper för att till fullo kunna utnyttja den moderna tekniken.

Renoveringar måste göras med hög kvalitet och med hänsyn till miljö, ekonomiska, sociala och kulturhistoriska perspektiv samt brukarkrav. Arbetet måste ha ett livscykelperspektiv på såväl renovering som förvaltning. Kunskapen finns och den måste nå ut till byggsektorns alla aktörer. Det viktigt att vi renoverar nu, att vi renoverar mycket och att vi renoverar rätt.

OM Andres Muld

Styrelseordförande i Nationellt Renoveringscentrum. Tidigare bland annat Generaldirektör vid Energimyndigheten, idag senior rådgivare med engagemang i olika styrelser.

andres-muld
Andres Muld
Styrelseordförande i Nationellt Renoveringscentrum
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Samhällsplanering Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter

OM Andres Muld

Styrelseordförande i Nationellt Renoveringscentrum. Tidigare bland annat Generaldirektör vid Energimyndigheten, idag senior rådgivare med engagemang i olika styrelser.