Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Enklare regler för planering och byggande
Bestämmelser 24 aug 2015
Regeringen föreslår att lagen ändras så att det inte längre ska krävas färdigställandeskydd vid en mindre, bygglovbefriad tillbyggnad. Foto: Ulf Söderlund
Regeringen vill genomföra ändringar i plan- och bygglagen som ska göra reglerna för planering och byggande av bostäder enklare och mer förutsägbara. Samtidigt föreslås regler som ska öka rättssäkerheten för verksamhetsutövare när det gäller buller.
Regeringen har överlämnat proposition 2014/15:122 ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller till riksdagen”. Propositionen innehåller förslag till ändringar i miljöbalken, plan- och bygglagen samt i lagen om färdigställandeskydd.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial