Varan har lagts till i varukorgen
Enklare regler för planering och byggande
Bestämmelser 24 aug 2015
Regeringen föreslår att lagen ändras så att det inte längre ska krävas färdigställandeskydd vid en mindre, bygglovbefriad tillbyggnad. Foto: Ulf Söderlund
Regeringen vill genomföra ändringar i plan- och bygglagen som ska göra reglerna för planering och byggande av bostäder enklare och mer förutsägbara. Samtidigt föreslås regler som ska öka rättssäkerheten för verksamhetsutövare när det gäller buller.
Regeringen har överlämnat proposition 2014/15:122 ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller till riksdagen”. Propositionen innehåller förslag till ändringar i miljöbalken, plan- och bygglagen samt i lagen om färdigställandeskydd.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter