Varan har lagts till i varukorgen
Översvämningsärenden måste hanteras bättre
Vatten och avlopp 18 aug 2015
För att förenkla hanteringen av översvämningsskador har Svenskt Vatten, Svensk Försäkring och ett antal VA-organisationer tagit fram en ny anmälningsblankett som just nu testas. Foto: Oleg Kozlov
Svensk Försäkring och Svenskt Vatten inledde förra året ett samarbete om hur hanteringen av översvämningsärenden ska bli bättre och enklare. Nu genomförs ett försök mellan utvalda VA-huvudmän och försäkringsbolag.

Både VA-organisationer och försäkringsbolag upplever att regresshanteringen* i samband med översvämningsskador ofta är besvärliga att hantera. För VA-organisationerna kommer ibland anmälan som en överraskning efter flera år och det blir svårt att försöka utreda orsaken efter så lång tid. Från försäkringsbolagens sida upplever man att det är svårt att veta vem som ska kontaktas och att sedan få information om vad som händer i ärendet.

Bättre samarbete med ny anmälningsblankett

För att hitta vägar för att förbättra och förenkla ärendehanteringen har Svenskt Vatten och Svensk Försäkring haft möten med några av respektive VA-organisations medlemmar. Bland annat har man tagit fram en gemensam anmälningsblankett. Under en försöksperiod ska försäkringsbolagen inom en vecka efter att de fått skadeanmälan från sin kund, fylla i blanketten och skicka till VA-organisationens angivna e-post. VA-organisationen återkopplar därefter genom att ange en kontaktperson för ärendet.

Alla skador ska registreras

Alla naturskaderelaterade översvämningsskador, oavsett orsak (ledningsnät eller ytvatten) ska registreras på blanketten och oavsett om det blir ett regressärende. På detta sätt får VA-organisationen tidig information om händelser och har möjlighet att utreda orsaken.

Försöksperioden pågår 1 juli - 30 september och kommer därefter att utvärderas. Om försöket faller väl ut kommer någon form av teknisk lösning för hanteringen av ärendena att utredas.

*Regress innebär att när försäkringsbolaget reglerat klart en skada mot försäkringstagaren tar bolaget över rätten att driva kraven mot den som kan ha orsakat skadan.

FAKTA Om försöket

Försöket drivs av Svenskt Vatten och Svensk försäkring. Även följande VA-organisationer är delaktiga; NSVA, Karlskrona, Kretslopp och Vatten Göteborg, Stockholm Vatten, Staffanstorp, Uppsala Vatten och Avfall samt Roslagsvatten.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om försöket

Försöket drivs av Svenskt Vatten och Svensk försäkring. Även följande VA-organisationer är delaktiga; NSVA, Karlskrona, Kretslopp och Vatten Göteborg, Stockholm Vatten, Staffanstorp, Uppsala Vatten och Avfall samt Roslagsvatten.

Fördjupningsmaterial