Varan har lagts till i varukorgen

Ny bok om säker schaktning

Arbetsmiljö 10 aug 2015
Nu finns en omarbetad version av skriften Schakta säkert som gavs ut av Arbetsmiljöverket och Statens geotekniska institut, SGI, 2003. Foto: Mostphotos
Att gräva i jord innebär ett risktagande och varje år inträffar olyckor vid schaktarbeten. Schakta säkert är en vägledning för att åstadkomma en säkrare arbetsmiljö i arbeten med schaktning.

Under åren 2007–2013 har enligt statistik från Arbetsmiljöverket i snitt 10 byggnadsarbetare omkommit per år. Utöver det skadas flera tusen varje år under sitt arbete.

Schakta säkert vänder sig i första hand till den som ansvarar för schaktarbeten – schaktansvarig – och de som arbetar på byggarbetsplatsen. Skriften tar upp olycksrisker med flera exempel på när och varför det har gått fel.

Arbete i olika jordtyper beskrivs

Det finns också bra information om olika jordars kännetecken och beteenden samt en kort beskrivning av geologiskt underlag och geotekniska undersökningar och hur dessa tolkas. Schaktarbete i olika jordar finns beskrivna både i text och med illustrationer. Kontroll och övervakning har sitt eget kapitel. I bilagor ges exempel på checklistor både inför produktionsstart och för daglig kontroll vid schaktningsarbete.

Bakgrund till vägledningen

Vägledningen är sammanställd av Karin Lundström, Karin Odén och Wilhelm Rankka på Statens geotekniska institut i samarbete med en referensgrupp bestående av representanter från Geoverkstan, Arbetsmiljöverket, NCC, PEAB, SKANSKA, SEKO, Sveriges Byggindustrier, SVEVIA och Trafikverket.

Arbetet har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och de medverkande organisationerna. Skriften ges ut, i tryckt form, av Svensk Byggtjänst.

Artikeln är ett uttdrag från AMA-nytt nr 1/2015. Läs hela artikeln här.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter