Varan har lagts till i varukorgen

Nationell standard om trädvård

Utemiljö 27 aug 2015
Trädstandard SS990000:2014 kan laddas ner kostnadsfritt från Swedish Standards Institute, SIS, hemsida. Se länk nedan. Foto: Michael Erhardsson
En ny nationell trädstandard har tagits fram med gemensamma begrepp och definitioner.

I Sverige är professionell trädvård en växande bransch där det förekommer olika begrepp och synsätt. Inom trädvårdsrelaterat arbete förekommer också termer och definitioner som lånas från engelska eller översätts olika från person till person, vilket ibland kan leda till missförstånd.

Behovet att specificera trädvårdstjänster, både till sakinnehåll och till utförande är därför stort. Med detta som bakgrund har Sveriges första nationella standard om trädvård tagits fram - Trädvård SS990000:2014.

Vilka termer som berörs

I standarden definieras begrepp som används i upphandlingsprocesser och utförandeprocesser för trädvård, trädvårdstjänster, trädunderhåll samt förnyelse av trädbestånd.

Standarden omfattar terminologi för:

  • Beskrivning av träd
  • Funktioner hos träd
  • Beskärning och andra beställningsbara åtgärder
  • Trädbesiktning
  • Naturvård
  • Riskbedömning
  • Skador
  • Åtgärder.

Termer för trädbiologi, markarbeten samt plantskolerelaterade termer omfattas inte.

Intressant för många 

Standarden vänder sig till alla som arbetar med upphandling, utbildning eller utförande av professionell trädvård. Den riktar sig även till personer som kommer i kontakt med trädvårdsfrågor exempelvis inom förvaltningar och myndigheter. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial