Varan har lagts till i varukorgen
Ozonrening av luft
Kunskapen om ozon måste förbättras
Ventilation 28 aug 2015
Ozongruppen vill stärka regelverket för luftrening av ozon. Foto: Storköksidé i Halmstad
Ozon används allt oftare i storkök för att rena luften från fett och lukt. Men metoden är omdiskuterad då ozon kan vara farligt. Ozongruppen arbetar för att ta fram bättre riktlinjer för installationerna.

Det har blivit allt vanligare att rena luft med ozon, särskilt i storkök och restauranger. Orsaken är att ozonet effektivt bryter ner fettet som finns inuti ventilationskanalerna och minskar lukten av matos. Men ozon är en farlig gas som måste hanteras på rätt sätt.

– Idag råder det tyvärr en begränsad kunskap om hur man ska konstruera och projektera anläggningar med ozon och det är svårt för projektörer att hitta relevant och oberoende information, menar Jan Åsberg, vice ordförande i Entreprenörföretagens Ventilationsförening.

Det finns inte heller några tydliga föreskrifter och regler för hur ozon ska hanteras i ventilationssammanhang. Branschen och brukarna efterfrågar därför enhetliga riktlinjer för installationerna.

Bra metod under rätt förutsättningar

Ozongruppen är ett samarbete mellan Boverket, Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och olika branschorganisationer, där den ökade mängden ozoninstallationer diskuteras.

– Syftet med samarbetet är att vi ska se över ozonhanteringen och sedan ta fram mer information och riktlinjer, berättar Jan Åsberg som är med  i Ozongruppen.

En annan viktig uppgift för Ozongruppen är att sprida kunskap om ozon inom branschen, då de tror att det är en metod för luftrening som har kommit för att stanna.

– Jag är övertygad om att metoden är bra. Under förutsättning att dimensioneringen har skett med rätt underlag och att installationen har gått rätt till med avseende på skyddsutrustning med mera, avslutar Jan Åsberg.

FAKTA Kort om ozon

Ozon är en gas som lätt reagerar med andra gaser och fasta ämnen. Den kan bland annat bryta ner fett och oxidera lukter. Eftersom ozon är relativt billigt att framställa kan den spara både tid och pengar om den används vid luftrening. Men ozon påverkar människans syreupptagning negativt därför är det viktigt att den används på rätt sätt.

FAKTA Att tänka på

Några viktiga saker att tänka på vid ozonrening:

 • Ingen ozon till utrymmen där människor vistas.
 • Ingen ozon i aggregat med roterande värmeväxlare.
 • Ozonsensorer ska finnas där människor arbetar eller kan vistas.
 • Förregling av fläktar, aggregat, generatorer, luckor m.m. skall finnas.
 • Dokumentation för utrustningen samt drift- och underhållsinstruktioner ska finnas.
 • Stor vikt ska läggas på konsultens ansvar vid föreskrivande.
Källa: Jan Åsberg
Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Arbetsmiljö Projektering Produktion Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om ozon

Ozon är en gas som lätt reagerar med andra gaser och fasta ämnen. Den kan bland annat bryta ner fett och oxidera lukter. Eftersom ozon är relativt billigt att framställa kan den spara både tid och pengar om den används vid luftrening. Men ozon påverkar människans syreupptagning negativt därför är det viktigt att den används på rätt sätt.

FAKTA Att tänka på

Några viktiga saker att tänka på vid ozonrening:

 • Ingen ozon till utrymmen där människor vistas.
 • Ingen ozon i aggregat med roterande värmeväxlare.
 • Ozonsensorer ska finnas där människor arbetar eller kan vistas.
 • Förregling av fläktar, aggregat, generatorer, luckor m.m. skall finnas.
 • Dokumentation för utrustningen samt drift- och underhållsinstruktioner ska finnas.
 • Stor vikt ska läggas på konsultens ansvar vid föreskrivande.
Källa: Jan Åsberg