Varan har lagts till i varukorgen

Förbud mot BPA i tappvattenrör väntas

Små barn som dricker ljummet vatten, från tappvattenrör som renoverats med tvåkomponentsepoxi, kan få i sig höga halter av BPA. Foto: Oleg Kozlov
Regeringen vill förbjuda användning av Bisfenol A, BPA, i tappvattenrör, då det riskerar att sprida hormonstörande ämnen i dricksvattnet. Inom kort kommer de att skicka en anmälan om detta till den Europeiska kemikaliemyndigheten.

Studier som Kemikalieinspektionen har låtit utföra visar att vattenrör som renoverats med vissa epoxiprodukter kan läcka BPA till vattnet. Höga halter av ämnet har mätts upp i varmvatten från sådana rör. Spädbarn som får välling eller mjölkersättning som är gjord på ljummet vatten riskerar därför att få i sig höga halter av BPA.

– Förbudet behövs för att skydda små barn från att skadas av hormonstörande ämnen som bisfenol A, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson, i ett pressmeddelande.

Ingen större effekt i Sverige

Förbudet ska omfatta renovering (relining) med så kallad tvåkomponentsepoxi, där komponenterna blandas på plats vid installation.

– I Sverige används redan mer miljövänliga material och metoder för renovering av vattenrör och det är bra, säger Åsa Romson.

Förbudet kommer därför inte att få någon större effekt i Sverige då reliningbranschen slutade att använda tvåkomponentsepoxi redan under 2011. Men det förhindrar att sådana material börjar användas på nytt.

FAKTA Kort om BPA

Bisfenol A, BPA, är ett ämne som misstänks vara hormonstörande och som kan skada människans fortplantning, påverka foster och öka risken för:

  • fetma
  • cancer
  • hjärt- och kärlsjukdomar
  • diabetes.

Små barn är särskilt känsliga för exponering av hormonstörande ämnen.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Renoveringar Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om BPA

Bisfenol A, BPA, är ett ämne som misstänks vara hormonstörande och som kan skada människans fortplantning, påverka foster och öka risken för:

  • fetma
  • cancer
  • hjärt- och kärlsjukdomar
  • diabetes.

Små barn är särskilt känsliga för exponering av hormonstörande ämnen.