Varan har lagts till i varukorgen
Nya standarder för träd
Fler bevarade träd med ny standard
Utemiljö 27 aug 2015
Enligt Johan Östberg på SLU är det mer vanligt än ovanligt att man inte skyddar träd i anslutning till ett markjobb. Här är ett exempel på när man grävt av trädens rötter på tre sidor. Foto: Johan Östberg
SLU Alnarp har tagit fram en standard för skyddande av träd vid byggnation. Med standardens hjälp hoppas man att fler park- och gatuträd ska skyddas vid nybyggen och ombyggnationer.
Vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har det senaste trädprojektet varit att ta fram en standard för skyddande av träd vid byggnation. Standarden, som riktar sig främst till förvaltare, byggherrar och konsulter, är till stor del inspirerad av den brittiska standarden "BS 5837:2012 Trees in relation to design, demolition and construction – Recommendations".

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Projektering Utredning och program Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter