Varan har lagts till i varukorgen
Fel belysning på många arbetsplatser
Belysning 17 aug 2015
Rätt belysning på våra arbetsplatser påverkar både koncentrationen och trivseln. Illustration: Belysningsbranschen.
Branschorganisationen Belysningsbranschen har undersökt hur svenska yrkesarbetande ser på belysningens roll för arbetsmiljön. Resultatet visar att den borde förbättras på många arbetsplatser.

FN-organet UNESCO har utsett 2015 till ljusets år. Undersökningen "Rätt ljus för människa och miljö" som Belysningsbranschen gjort, har genomförts som en webbenkät där totalt 1003 personer intervjuades.

En av frågorna som ställdes var vilka hjälpmedel man hade tillgång till på sin arbetsplats. Resultatet visar (se faktaruta till höger) att det idag är självklart att vi till exempel har reglerbara stolar och höj- och sänkbara skrivbord. Men bara 15 procent av de tillfrågade har möjlighet att reglera belysningen eller ljusstyrkan på sin arbetsplats.

Koncentrationen påverkas mest

Felaktigt utformad belysning gör bland annat att man blir trött, sover dåligt och får huvudvärk och spänningar i nacke och rygg. Detta medan en bra och anpassad belysning gör oss piggare och friskare. På arbetet påverkar bristfällig belysning framför allt koncentrationen och trivseln visar undersökningen, men även vår energinivå, arbetsinsats och hälsa.

Lättare mäta miljömässiga fördelar

Mats Holme är VD för Belysningsbranschen som är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importör av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Han menar att man redan visat på de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med moderna armaturer.

Att byta ut äldre belysning mot LED betalar sig ofta på exempelvis fem år eller mindre. Men medan energikostnaden är enkel att räkna på, då den är mätbar, kan det vara svårare att påvisa hur en felaktig och bristfällig belysning kan sänka produktiviteten och arbetsresultatet på våra arbetsplatser.

– Vi inser att det är svårt att sätta ett exakt värde på det. Men jag kan lova att det handlar om stora belopp.

Gör heltäckande kalkyler

Mats Holme uppmanar alla företag, kommuner och exempelvis sjukhus och skolor att göra en heltäckande kalkyl över vad man kan tjäna med en smartare belysning om sjukskrivningarna minskar och produktiviteten ökar.

Undersökningen visar att medan den generella belysningen på jobbet ofta fungerar bättre, framkommer det att de flesta arbetar i bristfällig belysning som till och med kan vara skadlig. Bara 15 procent av de tillfrågade uppger till exempel att belysningen på deras arbetsplats är anpassad efter deras individuella behov. Lika många uppger att de själva kan reglera belysningens styrka. Här finns menar Belysningsbranschen mycket att förbättra.

FAKTA Enkätfråga: Vad har du tillgång till på din arbetsplats:

  • 59 procent har en reglerbar arbetsstol (87 procent av kontorsanställda).
  • 39 procent har ett höj- och sänkbart bord (73 procent av kontorsanställda).
  • 26 procent har reglerbar temperatur.
  • 15 procent har reglerbar belysning/ ljusstyrka (20 procent av kontorsanställda)

(Källa: Svenska Belysningsbranschen)

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Arbetsmiljö Energi Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Enkätfråga: Vad har du tillgång till på din arbetsplats:

  • 59 procent har en reglerbar arbetsstol (87 procent av kontorsanställda).
  • 39 procent har ett höj- och sänkbart bord (73 procent av kontorsanställda).
  • 26 procent har reglerbar temperatur.
  • 15 procent har reglerbar belysning/ ljusstyrka (20 procent av kontorsanställda)

(Källa: Svenska Belysningsbranschen)