Varan har lagts till i varukorgen
Checklista för ansökan om grundvattenuttag
Vatten och avlopp 17 aug 2015
Sveriges geologiska undersökning, SGU, har tagit fram en checklista som kan användas vid ansökan om tillstånd för grundvattenuttag.
Checklistan riktar sig främst till konsulter som arbetar med grundvattenfrågor och som enligt lag (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattenundersökning och brunnsborrning ska skicka in färdigställda grundvattenutredningar till SGU. Checklistan kan även fungera som ett stöd i tillsynsmyndighetens arbete.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Lov och tillsyn Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter