Varan har lagts till i varukorgen
Virtuell modell ska skapa smarta städer
Renoveringar 8 apr 2015
En virtuell modell ska hjälpa europeiska städer att bli energismarta. Det är EU-projektet Cityfied som med svenska samarbetspartnern IVL Svenska Miljöinstitutet vill underlätta för energieffektiviseringsåtgärder vid bland annat renovering.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Lunds kommun och spanska Veolia tagit fram en virtuell modell där städernas egen potential för energieffektivisering visas. Utifrån resultatet kan de sedan gå vidare med konkreta åtgärder. Tanken är att ge fler europeiska städer underlag för ett konkret åtgärdspaket.

Utvecklar strategier

Modellen är en del i EU-projektet ”Cityfied” som utvecklar strategier för att omvandla europeiska städer till smarta städer. Tyngdpunkten ligger på renovering, att skapa smarta elnät och fjärrvärmenät för att på så sätt minska efterfrågan på energi och utsläpp av växthusgaser och samtidigt öka användningen av förnybara energikällor.

Linero i Lund deltar

I Sverige fokuserar projektet på att rusta upp 70-talsområdet Linero i Lund och skapa mer miljövänliga bostäder där. Förutom Lund deltar två städer i Spanien och två i Turkiet plus drygt tjugo andra aktörer från sex europeiska länder.

Nyligen genomfördes en workshop i turkiska Soma, som är en av städerna i projektet. Där koncentrerade man sig på att diskutera icke-tekniska hinder för energieffektivisering, vilka nu ska följas upp av energimodellering av faktiska åtgärder och ekonomiska skattningar.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi Bostäder Eldistribution Värme
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial