Varan har lagts till i varukorgen
Stockholms reservvatten säkras
Vatten och avlopp 1 apr 2015
Stockholms reservvattentäkt Bornsjön i Salem och Botkyrka kommun har länge hotats av föroreningar. Foto: Holger Ellgaard
Stockholm Vatten kommer att bygga ett nytt reningsverk för reservvattentäkten Bornsjön. Täkten har länge hotats av föroreningar och ska nu tryggas genom ett nytt reningsverk.

Bornsjön i Salem och Botkyrka kommun är Stockholms reservvattentäkt och kan användas om huvudvattentäkten Mälaren skulle komma att förorenas. Det nya vattenreningsverket blir Stockholms tredje i ordningen. De två andra – Norsborg och Lovön – byggdes 1904 respektive 1933.

Projektet kommer att omfatta flera intressanta moment, till exempel den nyligen påbörjade monteringen av sjövattenledningarna. För att skydda naturreservatet i och omkring Bornsjön kommer miljöfokuset vara stort. För att sätta extra fokus på hållbarhetsfrågorna kommer projektet miljö och hållbarhetscertifieras inom certifieringssystemet Ceequal.

Det nya vattenreningsverket som byggs av Skanska ska vara färdigställt under hösten 2016.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter